Lees meer over: Interim Management


Hoe selecteer je als opdrachtgever de juiste interim manager?

Met de toevoeging van interim management aan het portfolio van VKA ontstaat een nieuwe dienst voor opdrachtgevers van VKA. Zij kunnen er nu ook voor kiezen om het uitgebrachte advies te implementeren met de hulp van een interim manager van VKA Interim Management. Hoe selecteer je hiervoor de juiste kandidaat? In deze blog leg ik uit wat belangrijke selectiecriteria zijn.

Wat is de Opdracht en welke Competenties zijn hiervoor nodig?

Voor een goede uitvoering van de opdracht moet de interim manager de juiste competenties en werkervaring meebrengen. Benoem specifiek te behalen resultaten en benoem de hiervoor vereiste competenties. Wat houdt de opdracht in en welke resultaten moeten er binnen het bestek van de opdracht worden geboekt? In welke context moet de opdracht worden uitgevoerd en met welke omgevingsfactoren moet rekening worden gehouden? Welke elementen hierin geven uiteindelijk de doorslag? Gebruik deze informatie voor de uitvraag van kandidaten en als leidraad voor de selectiegesprekken én de evaluatie ervan.

Het gebeurt echter regelmatig dat de beschrijving van de opdracht tot een profielschets met gevraagde competenties van een A4 of meer leidt. Ik noem dat zoeken naar het ‘schaap met de 5 poten’. Deze aanpak werkt niet. Je krijgt dan een kandidaat die nooit aan alle criteria kan voldoen. Een opdrachtomschrijving en profielschets met de 10 meest relevante criteria volstaat.

Welke Persoonlijke Kenmerken vereisen de organisatie en opdracht?

De interim manager moet daarnaast goed in het totale plaatje van de organisatie en opdracht passen. Hiervoor is het belangrijk om naar persoonlijke kenmerken te kijken. Vraagt uw opdracht om een resultaatgerichte, zakelijke manager met een procesgerichte aanpak? Of juist om een meer creatieve, ‘out-of-the box’ dan wel een mensgerichte manager?

De afgelopen jaren hebben persoonlijke kenmerken van interim managers een belangrijkere rol gekregen in het beoordelen van kandidaten. Dit heeft geleid tot de (door)ontwikkeling van instrumenten als Lumina Spark. Langs 24 eigenschappen worden de persoonlijke eigenschappen in beeld gebracht en aan de hand hiervan kan de bijdrage als mens aan de organisatie in de context van de opdracht worden ingeschat. Mijn ervaring is dat een dialoog over de gewenste persoonlijke kenmerken een verrijking is van het selectieproces.

Het moet goed voelen

Gebruik het interview met de kandidaat om de verkregen informatie te toetsen en de opdracht met elkaar te bespreken. Houd er tot slot rekening mee, dat er voor de duur van de opdracht goed moet worden samengewerkt. Staar je daarom niet blind op de procedure maar ga vooral ook met elkaar in zee, wanneer het ‘goed’ voelt. Dat is misschien wel de beste garantie dat de interim manager uiteindelijk resultaten achterlaat in de organisatie!

Veel succes met de selectie van uw VKA interim manager. Heeft u vragen? Hier vindt u onze contactgegevens: link.