De opdracht aan IT in 2016: complexer, slagvaardiger en ook goedkoper graag

Wat zijn de IT kwesties die bedrijven en overheid in 2016 moeten oppakken?
AutomatiseringGids heeft het Verdonck, Klooster & Associates en enkele andere IT-adviesorganisaties gevraagd. Je kunt het antwoord van onze collega Marc Gill’ard lezen in dit artikel van half december 2015.