Project Start Architectuur (PSA)

Voor veel projecten waarbij ICT een factor van belang is, is het relevant om een Project Start Architectuur te maken. Bij uw projecten maakt onze project architect een PSA voor u. Hiermee geeft de project architect richting aan het project binnen de kaders van uw Enterprise Architectuur.

In de PSA werken we uit wat de aanpassing en impact gaat zijn op bestaande organisatie, business processen, informatie voorziening en infrastructuur. Onze project architecten kijken hierbij met een brede blik. Ze ontwerpen een oplossing in samenspraak met u en de eindgebruiker. In de praktijk komt het vaak neer op een mix van informatie ophalen uit de organisatie door middel van workshops en interviews, het organiseren en uitvoeren van marktverkenningen en demo’s en het invullen van de oplossing op basis van bestaande architectuur en expert opinie en eigen ervaring.

Voor specifieke projecten kunnen wij de benodigde specifieke kennis mobiliseren, bijvoorbeeld voor onderwerpen als IAM (beveiliging), DMS, workflow/zaaksystemen, BI. Ook voor specifieke domeinen kunnen wij specifieke domein kennis mobiliseren: gemeente, provincie, ZBO’s, financiële instellingen, zorg, etc.