BCM

Het nut en de noodzaak van Business Continuity Management (BCM) kunt u bijna dagelijks om u heen zien. Maar weinig organisaties, zoals ziekenhuizen, banken en telecomproviders, lijken te ontsnappen aan grote verstoringen, die vervolgens ook breed door de (social) media worden opgepakt. Dit geeft een extra druk op een, op zich al vervelende, situatie en is voor veel organisaties reden om zich (nog) beter voor te bereiden op zaken die kunnen komen. Daarnaast stellen toezichthouders en normenkaders zoals ISO27001/2, ISO22301 en BIR/BIG/BIWA in toenemende mate eisen die naar de praktijk vertaald moeten worden. Dit alles binnen vaak beperkte tijd en kosten.

In de afgelopen jaren is de complexiteit van de bedrijfsvoering toegenomen en zijn organisaties steeds afhankelijker geworden van hun leveranciers. En zijn de cybercriminelen al bij u langs geweest? Het is daarom van belang om goed voorbereid te zijn op een crisis en deze crisis adequaat te kunnen managen. Dit betekent dat het schrijven van plannen alleen niet voldoende is: de organisatie moet daadwerkelijk in staat zijn om in een crisissituatie snel tot een oplossing te komen. Testen, oefenen en evalueren is daarom van belang.

VKA verhoogt de weerbaarheid van organisaties door het leggen van een stabiele basis voor de bedrijfscontinuïteit en het inrichten van effectief crisismanagement. Pragmatisme staat bij VKA voorop bij de inrichting van BCM: het moet gericht zijn op de essentiële bedrijfsactiviteiten die geen uitval dulden. Door op die manier organisaties te adviseren, wordt BCM eenvoudiger, doelgerichter en betaalbaar.

We hanteren bij onze BCM projecten veelal de Lean BCM methode. Deze methodiek is enkele jaren geleden ontwikkeld door onvrede met het moeizame verloop van veel BCM trajecten. Onder het motto ‘niet meer dan noodzakelijk, maar met maximaal effect’ leggen we in een kort traject een solide basis voor uw bedrijfscontinuïteit en is de eerste crisisoefening gehouden.

Lees meer over Lean BCM.

VKA heeft ruime en ervaring bij de implementatie van bedrijfscontinuïteit. We ondersteunen u graag met:

  • uitvoeren van de VKA BCM Volwassenheidsscan, waarmee u in korte tijd ziet waar u staat en waar u naar toe kunt groeien
  • opstellen van BCM beleid en strategie
  • uitvoeren van business impact analyses en risicoanalyses
  • ontwikkelen van crisismanagement- en crisiscommunicatieplannen
  • ontwikkelen van continuïteits- en herstelplannen
  • ontwerpen en begeleiden van crisisoefeningen
  • opzetten van BCM awareness trajecten
  • trainen en begeleiden van crisismanagementteams
  • interim vervulling van de rol van Business Continuity Officer

 

Terug naar Cybersecurity en continuïteit