Zomertraditie bij VKA: nieuwe zomerdirectie uit de startblokken!

Jessica Drake Wetsteijn (32) en Joost van Lier (35) vervangen gedurende de zomer de directie van VKA. Met als thema #MakeImpact willen Jessica en Joost impact maken op de medewerkers van VKA, maar ook op de maatschappij!

Met als centrale thema #MakeImpact willen Jessica en Joost het impact maken op medewerkers en de maatschappij verder op de kaart zetten binnen én buiten VKA. In de komende zomer maakt VKA impact door belangeloos een consultancy opdracht voor Voedselbanken Nederland uit te voeren. Daarnaast vestigt de zomerdirectie binnen VKA extra aandacht op de maatschappelijke doelen waar VKA al (belangeloos) werkzaamheden voor uitvoert. Ook zamelt de zomerdirectie geld en boodschappen in voor de Voedselbank in Zoetermeer.

Zomerdirecteur Joost van Lier: “Voor de huidige en nieuwe medewerkers is impactvol ondernemen een steeds groter thema. Daarbij willen we verder kijken dan het verduurzamen van onze bedrijfsvoering, maar ook kijken hoe we met onze adviezen impact maken op de maatschappij om ons heen. Met opdrachten die we bij de Voedselbank uitvoeren, maar ook bij Stichting Leerkracht en AMREF, óf de rapporten die we schrijven over maatschappelijke onderwerpen maken we impact!

Naast impact op de maatschappij, heeft de zomerdirectie zich ten doel gesteld om de komende zomer impact te maken op onze collega’s van VKA. Dit doet de zomerdirectie door leuke en uitdagende activiteiten te organiseren, zoals het varen met elektrische fluisterbootjes, aandacht voor business vitaliteit en de organisatie van een zomerfeest aan het einde van de vakantie. Zo is er in de zomer ook tijd om met elkaar te ontspannen maar ook met elkaar door te denken op dilemma’s die in de rol van adviseur naar boven komen.

In hun rol als zomerdirecteur neemt de zomerdirectie de taken van de directie van VKA over. Dit betekent dat zij leidinggeven aan de 150 professionals van VKA en daarmee alle directiebeslissingen, van investeringsbeslissingen tot aan het aantrekken van nieuw personeel. En van het accorderen van offertes tot aan het nabellen van decharges. Zij voeren alle werkzaamheden van de directie uit, en kennen hierin geen restricties. De enige restrictie is dat ze geen medewerkers mogen ontslaan.

Zomerdirecteur Jessica Drake: “Het zomerdirecteurschap is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen binnen VKA. Ontzettend leuk en fijn dat de directie ons dit jaar het vertrouwen geeft. Wel zijn er dit jaar bepaalde dingen anders dan voorgaande jaren. Dit jaar laten we echt alles doorgaan! Denk hierbij aan bila’s met de managers, OR en MT-vergaderingen, maar ook het maandelijkse plenair met de collega’s die niet op vakantie zijn. De managers zijn daarbij ook verantwoordelijk om een vervanger aan te dragen als zij zelf met vakantie zijn. Daardoor ontstaat er (deels) ook een zomer MT.

Voor Jessica en Joost is dit hun eerste managementpositie waarmee VKA haar medewerkers een mooie kans biedt om te leren wat het besturen van een grote organisatie inhoudt. Erik van Zegveld, directeur VKA, zegt hierover: “Het zomerdirecteurschap biedt onze jonge talenten een uitgelezen kans om te ervaren hoe het is om leiding te geven aan ons bedrijf. Bovendien kunnen zij op deze manier een eigen thema agenderen. Veel van de thema’s van de zomerdirecteuren van de afgelopen jaren zijn nog steeds onderdeel van onze jaarplannen en cultuur. Ik heb dan ook samen met mijn collega Marc het volste vertrouwen dat Joost en Jessica in hun zomerdirecteurschap een leuke en leerzame periode tegemoet gaan en met hun thema een bouwsteen aan onze toekomst zullen toevoegen.”