VKA steunt initiatief om zorginstellingen te beschermen tegen cybercriminaliteit

Sinds de uitbraak van het Coronavirus is het aantal cyberaanvallen op zorginstellingen verdubbeld, zo blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Cyberveilig Nederland lanceerde samen met 20 cybersecurity bedrijven de website www.wijhelpenziekenhuizen.nl om zorginstellingen bij te staan. 

Ziekenhuizen of andere zorginstellingen waarvan de acute zorg in het geding komt kunnen op de website een verzoek om hulp plaatsen. De coalitie van cybersecurity bedrijven verdeelt vervolgens onderling het werk en komt met een aanpak op maat om de doorgang van zorg te garanderen. De focus ligt er hierbij op dat het de zorginstellingen geen tijd kost en zij door kunnen gaan met het bieden van goede zorg. “Het is belangrijk dat we in deze tijden als cybersecuritysector onze krachten bundelen en de zorgsector helpen de continuïteit van de zorg te waarborgen. Door bij veiligheidsincidenten snel in te grijpen dragen wij ons steentje bij aan het helpen managen van de Coronacrisis.” aldus directeur van Cyberveilig Nederland, Petra Oldengarm.VKA stelt advies en technische expertise beschikbaar, samen met de andere organisaties die deelnemen zijn er duizenden experturen beschikbaar om de hele IT omgeving van een zorginstelling in korte tijd te herstellen, mocht er zich een incident voordoen.  

Meer informatie is te vinden op de website www.wijhelpenziekenhuizen.nl waar tevens hulpaanvragen kunnen worden geplaatst.