VKA onderzoekt briefstemmen in Nederland

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft VKA onderzocht welke risico’s gepaard gaan met briefstemmen in Nederland, welke mogelijkheden er zijn om die risico’s te verkleinen en wat de uitvoeringsconsequenties daarvan zijn.

Vanwege de coronacrisis is het, op basis van een tijdelijke wet, mogelijk gemaakt dat kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder konden stemmen per brief. De Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 is goed verlopen, maar verbeteringen in het proces bleken noodzakelijk. Bijvoorbeeld in de wijze waarop de kiezer de briefstem uitbrengt, met meerdere enveloppen. Dat briefstemmen in een behoefte voorziet bleek uit het feit dat bijna de helft van de 70-plussers hiervan gebruik heeft gemaakt.

Het kabinet wil daarom voor de toekomst nader overwegen of een vorm van briefstemmen voor kiezers binnen Nederland kan worden ingevoerd. De evaluatie van de verkiezing en het rapport van VKA vormen de basis voor de discussie die hierover in de Tweede kamer gaat plaatsvinden (waarschijnlijk na het zomerreces). Vanuit VKA zijn we trots dat we een steentje mogen bijdragen aan het fundament van onze democratie.