VKA helpt statushouders om hun talenten te tonen op de Nederlandse arbeidsmarkt

VKA helpt statushouders om hun talenten te tonen op de Nederlandse arbeidsmarkt, door ze in een traineeship van zeven maanden zinvolle werkervaring te laten opdoen in een leerzame werkomgeving: de consultancy praktijk van VKA.

Dit initiatief van VKA en consortium-partner AEF vindt plaats in het kader van de Social Return “Proeftuinen” van Het Rijk. Ook AEF biedt statushouders een traineeship. Het initiatief sluit aan bij de grote vraag naar werkervaring onder statushouders.  Uit het kortgeleden gepubliceerde rapport van SER bleek dat statushouders nog grote moeite ondervinden bij het vinden van betaald werk.

Om dit te realiseren werken we samen met de vluchtelingenorganisatie voor hoger opgeleide vluchtelingen, het UAF. Het profiel van deze personen sluit goed aan bij onze bedrijven en de activiteiten die wij uitvoeren. De statushouders krijgen een mentor, ontvangen coaching en draaien vooral veel mee in onze projecten. Zo is het traineeship de optimale kick start voor hun carrière. Voorbeelden van rollen die de personen kunnen uitvoeren, afhankelijk van de opleidingsachtergrond en het doormaken van het leertraject, zijn: kritisch meedenker, business analist en adviseur.

Door een zinvolle werkervaring te bieden in een leerzame werkomgeving, geven wij statushouders niet alleen de kans hun talenten te laten zien en ontwikkelen, maar creëren we ook rolmodellen voor andere statushouders én werkgevers.

Proeftuinen van het Rijk

Social return (SR) is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Als het Rijk opdrachten aan marktpartijen verstrekt, kan de opdrachtnemer gestimuleerd of verplicht worden om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Zo moet inkopen en aanbesteden bijdragen aan de realisatie van Rijksbeleid -en organisatiedoelstellingen en het creëren van maatschappelijk meerwaarde of een ‘sociale winst’.

Het Rijk heeft zijn social return beleid per 1 januari 2018 aangepast, om de effectiviteit van dit inkoopinstrument te vergroten. De toepassingsmogelijkheden van social return en de doelgroepen (van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) mogen worden verruimd. Er wordt ook ruimte geboden voor maatwerk en experimenteren (in een “Proeftuin”) met een vormvrijere invulling en/of het bedienen van bredere sociale doelstellingen.

De “Proeftuinen” bieden marktpartijen de mogelijkheid om invulling te geven aan de social return verplichting op een manier die optimaal aansluit bij hun kerncompetenties en daarmee maximale maatschappelijke waarde creëert.

VKA is samen met AEF als een van de eerste organisaties in Nederland gestart met het concreet invullen van de Proeftuin van Het Rijk.


Wilt u meer weten over dit onderwerp en hoe we dit bij VKA vorm gegeven hebben? We vertellen u er graag meer over. Neem contact op met Berthold Konijn, via 079-3681000 of berthold.konijn@vka.nl.

U kunt ook het BZK Boekje Social Return downloaden voor meer informatie.