VKA en Berenschot blikken terug op één jaar BIT-toetsing

Het Bureau ICT Toetsing (BIT) van het Ministerie van BZK toetst sinds een jaar ICT programma’s en projecten binnen de overheid met een waarde van meer dan € 5 miljoen.

Als uitvloeisel van de aanbevelingen van de ‘commissie Elias’ heeft het BIT inmiddels over 11 projecten en programma’s een toets uitgevoerd. Van een viertal programma’s is bekend dat ze op dit moment worden getoetst. Het projectenoverzicht van het Rijks ICT Dashboard telt momenteel circa 90 projecten die zouden voldoen aan de criteria voor een BIT-toetsing .

De door het BIT uitgebrachte conclusies en aanbevelingen zijn ook allemaal in behandeling gebracht bij de Tweede Kamer.

Hoe is daar op de resultaten van de toetsing gereageerd? Welke reactie is er vanuit de bewindspersonen en de Kamer op de conclusies en aanbevelingen gekomen? Welke inhoudelijke rode draden zijn uit de conclusies te destilleren, en wat waren de bijbehorende aanbevelingen van het BIT? Wat betekent dit voor de betreffende programma’s, en voor nieuwe programma’s?

Over deze en andere vragen organiseren VKA & Berenschot op dinsdag 13 september vanaf 16:00 een kennissessie voor CIO’s van departementen, agentschappen, ZBO’s, uitvoeringsorganisaties, provincies en grote gemeenten. Naast beschouwing van de uitgebrachte adviezen zullen ervaringen uit de praktijk en de eventuele consequenties van een BIT review het onderwerp van gesprek vormen.

Er is nog gelegenheid aan deze kennissessie deel te nemen. Bent u geïnteresseerd en valt u binnen de genoemde doelgroep? Neem dan contact op met Joeri Olierook via joeri.olierook@vka.nl of 079-368 1000.