Verdonck, Klooster & Associates wint (ook) de EU-aanbesteding ‘ICT maatwerk-adviesopdrachten’ bij DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft (naast de raamovereenkomst voor ICT inhuur) ook de raamovereenkomst voor resultaatgerichte ICT maatwerk-adviesopdrachten gegund aan Verdonck, Klooster & Associates. In totaal hadden 15 partijen ingeschreven op deze aanbesteding.

Met het winnen van deze Europese aanbesteding is VKA de komende jaren één van de vier huisleveranciers van DJI voor strategisch ICT advies op basis van een vaste prijs per opdracht, onder andere op het gebied van keteninformatievoorziening, organisatie en verandering, strategie en besturing, ICT-beleidsontwikkeling en advies op het gebied van beheer, onderhoud, informatiebeveiliging en normenkaders.