Verdonck, Klooster & Associates wint aanbesteding ‘ICT adviesdiensten’ bij CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een raamovereenkomst afgesloten met Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van ICT adviesdiensten.
CBS verzamelt gegevens, verwerkt deze tot statistieken en draagt zorg voor de openbaarmaking daarvan. De informatie van CBS is van grote waarde voor de overheid, politiek en wetenschap. CBS maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Met het winnen van deze Europese aanbesteding is VKA de komende 2-4 jaar vaste leverancier voor CBS bij ICT adviesdiensten op strategisch en tactisch niveau, onder andere op het gebied van ICT beleids- en inrichtingsvraagstukken, sourcing en regie, opstellen van en advisering over business cases, advisering bij Europese aanbestedingen van ICT gerelateerde producten en/of diensten, ICT organisatie verandering, architectuur, informatiemanagement, coaching en individuele ondersteuning van midden- en topmanagement.