Negen ministeries kiezen VKA voor ICT/IV opdrachten

Een groep van negen ministeries (VWS, SZW, AZ, BZK, DEF, FIN, I&W, J&V, OCW) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben de combinatie VKA en Netcompany als mantelpartij geselecteerd voor resultaatgerichte ICT/IV opdrachten. De Europese aanbesteding heeft een geraamde omvang van ca. € 192 miljoen over de looptijd van vier jaar. In totaal zijn zeven partijen geselecteerd. De raamovereenkomst gaat in op 15 maart 2022.

De raamovereenkomst heeft betrekking op een breed scala aan ICT-vraagstukken, zoals ontwikkeling, bouw, beheer en onderhoud van maatwerkapplicaties, advies, impactanalyses, doorlichtingen, haalbaarheidsstudies, marktverkenningen, optimalisatie en performanceverbetering, contra-expertises, audits, architectuurstudies, etc.

We zien ernaar uit om met onze hoogwaardige ICT-kennis de deelnemers aan deze raamovereenkomst te helpen bij het realiseren van hun ambities rond digitalisering en bij het vormgeven van de digitale transformatie van de rijksoverheid.