Ministeries van EZK en LNV kiezen consortium met VKA voor ICT Inhuur

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) hebben het consortium met VKA, CIMSOLUTIONS en SLTN als mantelpartij geselecteerd voor ICT Inhuur. De Europese aanbesteding heeft een omvang van € 140 miljoen over de looptijd van maximaal vier jaar.

De Ministeries (Kerndepartementen) hebben, samen met onder meer Agentschap Telecom (AT), Autoriteit Consument & Markt (ACM), het Centraal Planbureau (CPB), Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Staatsbosbeheer (SBB) met in totaal 8 inschrijvers raamovereenkomsten afgesloten voor de inhuur van gekwalificeerde tijdelijke ICT-specialisten. De raamovereenkomsten gaan naar verwachting op 15 juli 2020 in.

Bij de vorige aanbesteding van de ministeries was VKA ook één van de raamcontractanten. VKA is erg blij om opnieuw als preferred supplier de deelnemers te mogen ondersteunen met hoogwaardige ICT-kennis. We zien uit naar een prettig en succesvol vervolg van de samenwerking!