Ministerie van OCW en DUO Den Haag kiezen consortium met VKA voor inhuur ICT-professionals

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Den Haag hebben wederom het consortium met VKA, CIMSOLUTIONS en SLTN als mantelpartij geselecteerd voor de inhuur ICT-professionals. De Europese aanbesteding heeft een omvang van ca. € 57 miljoen over de looptijd van maximaal vier jaar.

Naast het Bestuursdepartement OCW en de DUO Den Haag maken ook de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, het Nationaal Archief en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruik van de raamovereenkomst. In totaal zijn 6 partijen geselecteerd. De raamovereenkomst gaat in op 2 januari 2021.

Bij de vorige aanbesteding van Min OCW en DUO was VKA ook één van de raamcontractanten. VKA is blij en trots om opnieuw als preferred supplier de deelnemers te mogen ondersteunen met hoogwaardige ICT-kennis. We zien uit naar een prettig en succesvol vervolg van de samenwerking!