Generiek grensoverschrijdend berichtenverkeer een stapje dichterbij?

Dinsdag 19 januari heeft een consortium van Nederlandse (overheids)partijen een voorstel ingediend onder het CEF Telecom Programma van de Europese Commissie, om gezamenlijk een Nederlands ‘e-Delivery acces point’ te ontwikkelen, testen en beheren.

Op initiatief van het ministerie van EZ en onder begeleiding van PBLQ/VKA is er een  consortium tot stand gekomen dat een impuls zal geven aan de implementatie van zowel nationale (DigiKoppeling en DigiNetwerk) als internationale standaarden en bouwstenen (eDelivery) voor grensoverschrijdend berichtenverkeer.

Logius en Stichting RINIS zijn in dit voorstel de partijen die het acces point gaan ontwikkelen en beheren. De Kamer van Koophandel (KvK), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en PIANOo gaan het acces point testen door aan te sluiten en berichten te verzenden tegen de testfaciliteit van de Europese Commissie. Hiermee wordt grensoverschrijdend berichtenverkeer voorbereid voor inschrijvingsgegevens van bedrijven (KvK), studieresultaten en diploma’s (DUO) en aanbestedingen (PIANOo).

Met dit voorstel hopen de partijen op een substantiële subsidie van de Europese Commissie voor de realisatie. De kennis en kunde die in dit project wordt opgedaan, over de werking en toepassing van eDelivery en de koppeling van deze bouwsteen aan de Nederlandse digitale infrastructuur, draagt bij aan de Nederlandse ambitie om de Nederlandse infrastructuur verder te ontwikkelen met de Europese dimensie helder in zicht.

Met betrekking tot de subsidie is het nu afwachten. De Europese Commissie zal de voorstellen van alle indienende partijen uit Europa in februari en maart gaan beoordelen. Als het voorstel wordt gehonoreerd, en het gunningstraject verloopt volgens plan, kan in mei 2016 worden gestart en is het project een jaar later afgerond.

 

Lees hier het nieuwsbericht op digitale overheid.nl.