Gemeente Den Haag kiest combinatie VKA, House of Performance en Berenschot voor inzet extern personeel

Gemeente Den Haag heeft via een Europese aanbesteding de combinatie VKA, House of Performance en Berenschot als één van drie mantelpartijen geselecteerd, voor de inzet van extern personeel voor projectmanagement, interim management en consultancy. 

Relevante uitdagingen het hoofd bieden

VKA partner Ben ten Dam vertelt: “Wij zijn trots en blij om de Gemeente Den Haag te mogen blijven helpen bij relevante maatschappelijke vraagstukken als het verbeteren van het welzijn van de bewoners, van de economie, van de mobiliteit en de veiligheid. We helpen Den Haag met het realiseren van gewenste veranderingen en met de kennis die nodig is om de verandering te laten slagen. Het raamcontract heeft dan ook betrekking op de inzet van een breed scala aan rollen die zich met deze uitdagingen gaan bezighouden, zoals interim managers, consultants, projectmanagers en programmamanagers”, aldus ten Dam.

Een combinatie van de juiste competenties

House of Performance partner Carien de Vries vult aan: “De combinatie VKA, House of Performance en Berenschot zien wij als een logische keuze. Met deze samenwerking bieden we niet alleen de benodigde capaciteit, maar ook de gevraagde competenties op het gebied van organisatietransformatie, veranderkunde en digitalisering.”