Gemeente Den Haag kiest VKA voor inzet extern IT-personeel

Gemeente Den Haag heeft via een Europese aanbesteding een raamovereenkomst voor inzet van extern IT-personeel gegund aan Verdonck, Klooster & Associates (VKA) in combinatie met Cimsolutions en Brunel, met onderaannemer KVL. Het betreft inzet op drie percelen: Generiek, Security en Data & AI. In totaal zijn voor deze drie percelen vijf verschillende mantelpartijen geselecteerd.  De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar met een optie op verlenging tot in totaal maximaal 4 jaar

De raamovereenkomst heeft betrekking op een breed scala aan rollen om de I&A organisatie van de gemeente te ondersteunen bij belangrijke ontwikkelingen, zoals: digitalisering van de dienstverlening, digitale (burger)participatie, datagedreven werken, digitale innovaties en het toepassen van algoritmes en artificial intelligence. Zo kan de gemeentelijke organisatie meer betekenen voor de burgers en ondernemers van de stad.

We zien ernaar uit om hier de komende jaren wederom een waardevolle bijdrage aan de leveren!