Belastingdienst kiest consortium met VKA voor inhuur ICT-professionals

De Belastingdienst heeft het consortium met VKA, Cimsolutions en SLTN als mantelpartij geselecteerd voor de inhuur van ICT-professionals. De Europese aanbesteding heeft een geraamde omvang van ca. € 600 miljoen over de looptijd van iets meer dan vier jaar. In totaal zijn 10 partijen geselecteerd. De raamovereenkomst gaat in op 11 oktober 2021.

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland, in een dynamische context van constant veranderende wetgeving en een groeiende hoeveelheid data. Dit stelt hoge eisen aan het adaptief vermogen en de wendbaarheid van de IV-organisatie. Inzet van moderne technologieën en innovatieve oplossingen wordt daarbij steeds belangrijker. We zien ernaar uit om met onze hoogwaardige ICT-kennis hieraan bij te dragen!