17 maart: Wat valt er te kiezen?

We mogen weer stemmen! 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan weer voor de deur en deze keer zullen die anders dan anders verlopen. Stemmen over meerdere dagen, online campagnes, geen stickers, balpennen of rode rozen bij het boodschappen doen. Maar een aantal zaken blijven altijd hetzelfde, en ook deze keer is er absoluut weer veel (om uit) te kiezen! 

Nu we met een recordaantal van 36 (!) partijen richting stembus gaan is het wat VKA betreft een mooi moment om stil te staan bij de must haves voor de digitale koers van Nederland.  Arjan Lubach legde onlangs de vinger op de zere plek: het aandeel ICT-deskundigen op de kandidatenlijst is klein. Terwijl het belang van ICT alleen maar toeneemt. De digitale transformatie zorgt ervoor dat digitalisering in bijna alle dossiers een rol gaat spelen. 

Wat doet VKA met de verkiezingen? 

In het afgelopen jubileumjaar bundelde het 35-jarig VKA de visie van 35 toonaangevende bestuurders in De toekomst van de digitalisering in NederlandMet deze beelden in de achterzak en de praktische ICT-expertise uit al onze opdrachten signaleren wij graag een aantal zaken waar het volgende kabinet mee aan de slag kan….of moet. Omdat de partijen dit zelf in de programma’s als ambitie hebben gesteld, of omdat de samenleving hierom roept. We gaan dit doen in de vorm van adviezen, inzichten, visies of stellingen. Soms prikkelend, afwisselend praktisch en dromend, maar in ieder geval altijd onafhankelijk en onpartijdig. 

We combineren hiervoor informatie uit de inmiddels vastgestelde partijprogramma’s, beleid en de visie zoals voor de komende jaren voor de (Rijks)overheid zijn geformuleerd en digitale algemene ontwikkelingen (techniek, methodiek, ethiek, etc). En we gaan het gesprek hierover zeker niet uit de weg! 

Vraagstukken

Kunnen we bijvoorbeeld de formatie alvast een stuk op weg helpen door de inzet van kunstmatige intelligentie? Misschien gaat het met de inzet van innovatieve technieken wat sneller dan de laatste keer en wellicht maken we aan de hand van een analyse van verkiezingsprogramma’s een mooie voorzet voor de (in)formateur. Waar zitten verbanden tussen partijen, wie past beter bij wie dan dat je in eerste instantie zou denken. Kortom: wat zegt de data? Maar zegt dat ook echt wat in de politiek?  

Maar verkiezingen en politiek zijn van- en gaan over ons als inwoners van Nederland, niet alleen over Den Haag. En digitalisering bestaat ook niet op zichzelf. Daarom staan we ook stil bij diverse andere thema’s. Bijvoorbeeld: Wat de verhouding tussen de Haagsche vierkante kilometer en maatschappij betreft dreunt de schok van toeslagenaffaire nog in volle hevigheid na.  Wat te doen met de conclusies en aanbevelingen over de informatievoorziening van(uit) de overheid? En welke rol speelt de digitale transformatie hierin? Hoe komen beleid en uitvoering weer in balans en hoe zetten we die burger en ondernemer nu eens echt centraal?  

Vraagstukken over de kansen en bedreigingen van de toepassing van algoritmes, het delen van data en onze privacy. En hoe ‘Big Tech de ruimte van onze vrijheid van meningsuiting lijkt te gaan bepalen. Kunnen we dat als Nederland eigenlijk wel alleen? Welke rol speelt Europa de komende jaren? Vooralsnog veel vragenen zeker niet alle antwoorden. Toch hangt onze toekomst van deze vraagstukken af, zoals ook van de komende verkiezingen!