Seminar Openbaar Aanbesteden

Rick de Rooij heeft donderdag 19 maart op het door PON georganiseerd seminar openbaar aanbesteden gesproken.

Europees aanbesteden blijft voor veel uitbesteders een verplicht, ingrijpend, langdurig en belangrijk proces om dienstverlening te verwerven in de markt.

Tijdens het seminar hebben presentaties plaatsgevonden aan de hand van een case van UWV en Capgemini.