drs. Xander van der Voort

Associate

Wat ik doe

Ik help bedrijven en organisaties met het verbeteren van hun cybersecurity. Veel bedrijven en organisaties weten dat zij op dit gebied risico’s lopen en willen daar iets aan doen, maar zijn na een enthousiast begin min of meer vastgelopen. Ik help organisaties om effectieve cybersecurity maatregelen te nemen die gericht zijn op de cyber-risico’s van de bedrijfsprocessen. Daarmee leid ik organisaties door het doolhof van de vele beveiligingsstandaarden heen en sla het pad in naar een kosteneffectieve en gebalanceerde cybersecurity inspanning. Mijn bemoeienis met security gaat dan ook vrijwel altijd over zowel techniek, procesinrichting als organisatie.

Sinds 2007 richt ik mij vooral op de industriële cybersecurity, onder meer in de energie, olie & gas, chemie, en voedselproductie, vaak bij bedrijven die onderdeel uitmaken van de vitale infrastructuur. De problematiek van cybersecurity die we in de ‘normale’ IT omgevingen tegenkomen, zien we in nog veel grotere mate terug bij de industriële systemen. Kennis hebben van operationele techniek en de specifieke cybersecurity risico’s die daarbij te pas komen, is dan cruciaal. Ik begin vaak bij klanten met een kwetsbaarheden-analyse van hun ICS/SCADA/Operationele Techniek (OT) systemen, die ik bij voorkeur zelf uitvoer. Zo kom ik met de klant tot zinvolle risicoanalyses en begeleid hen dan verder met het uitrollen van maatregelen en het beheersbaar maken van de cybersecurity problematiek.

Wat mij drijft

Ik vind het mooi om klanten op weg te helpen naar de beheersbaarheid van cybersecurity zodat men zich daarover weer goed voelt en ‘in control’ is. In cybersecurity is het vooral de combinatie van techniek en uitvoering die mij boeit.  Bij mijn werk ligt er op technisch gebied vrijwel elke dag wel een nieuwe uitdaging. Dat houdt mij scherp.

Waarom VKA

Ik heb als associate voor VKA gekozen vanwege de mensen die er werken en de aanpak. Bij VKA gaat het om het leveren van kwaliteit aan de klant. Dat staat voorop, en dat past bij mijn manier van werken. Daarnaast heb ik door VKA veel inhoudelijk betrokken collega’s erbij gekregen die elkaar helpen en van elkaar leren. Dat levert voor mij een hele prettige werksituatie op die ik niet graag zou willen missen.