drs. ing. Robert Buitendijk

Senior consultant

Wat ik doe

In mijn werk houd ik mij voornamelijk bezig met vraagstukken en verandertrajecten die betrekking hebben op besturing en organisatie van de IV functie. Onderwerpen die daarbij veel voorbij komen zijn regievoering, informatiemanagement en governance. In mijn loopbaan heb ik vanuit verschillende rollen ervaring opgedaan met het realiseren van veranderingen met en binnen het ICT domein, het in lijn brengen van de ICT voorziening met de bedrijfsstrategie, het opzetten en managen van IT en regievoering. In voorgaande functies heb ik onder andere gewerkt als service delivery manager, project manager en informatie manager. Hierbij heb ik ervaring opgedaan met strategie-, beleids- en organisatieontwikkeling, regievoering, management van verandering, onderhandeling, procesontwikkeling en implementatie.

In mijn werk ben ik stressbestendig en bouw ik bruggen tussen mensen en ideeën, ben ik klantgericht, krijg snel zicht op achterliggende vragen. Veranderingen en projecten pak ik pragmatisch en resultaatgericht aan.

Wat mij drijft

De passie en de rode draad in mijn werkzaamheden is organisaties helpen beter te presteren. Dit doe ik onder andere door organisaties te helpen bij het maken van de juiste keuzes en het vorm geven aan verandering naar verbetering. Samen, toekomstgericht, gedragen veranderen en verbeteren.

Waarom VKA

Ik heb gekozen voor VKA vanwege de open cultuur waarbij samenwerking en professionaliteit centraal staan. Samen met mijn collega’s krijg ik de kans om echt een wezenlijke en praktische bijdrage te leveren aan verbeteringen en veranderingen.