ir. Marc Gill’ard MBA

Partner

Mijn passie is het helpen van bedrijven en overheid bij het ontwikkelen én realiseren van hun ICT-strategie. Mijn visie is dat informatievoorziening tegenwoordig voor iedere organisatie van strategisch belang is en daarom op de bestuursagenda thuishoort. Het geeft mij veel energie om samen met het senior management een toekomstvisie te ontwikkelen. Ik vind het daarbij van eminent belang dat het niet bij een high-level toekomstvisie blijft, maar dat deze voldoende concreet is om daadwerkelijk te realiseren. Heldere keuzes, concrete resultaten, een realistische roadmap en professioneel opdrachtgeverschap maken hierbij hét verschil.

Ik heb in de afgelopen jaren de verschillende disciplines binnen VKA in de breedte leren kennen: naast vele strategische adviesopdrachten, was ik manager van twee adviesgroepen en sales manager. Samen met Joost Beukers vorm ik nu de directie van het toonaangevende adviesbureau VKA. Mijn verantwoordelijkheid is het aansturen van de adviespraktijk en sales van VKA. Het is mijn ambitie te zorgen dat wij intensief samenwerken met onze opdrachtgevers om telkens weer samen succesvolle projecten te realiseren, die er voor zorgen dat ICT doet waarvoor het bedoeld is: het leven makkelijker maken met slimmere, efficiëntere en snellere oplossingen. In mijn optiek heeft VKA hiervoor een uitstekende basis: onze opdrachtgevers hebben de afgeronde projecten in 2017 beloond met het gemiddeld waarderingscijfer 8,4.

Mijn achtergrond is een combinatie van bedrijfskunde en IT. Ik ben afgestudeerd als Informatica Ingenieur aan de TU Delft en heb mijn Master of Business Administration (MBA) gehaald aan de Rotterdam School of Management. Daarnaast heb ik veel inspiratie opgedaan tijdens de opleiding Leading Professional Service Firms aan Harvard Business School.

Marc Gill'ard VKA