Leontien Wagenaar

Projectmanager

Wat mij drijft
Ik geloof erin dat door naast, voor en achter mensen te staan, medewerkers trots worden op hun organisatie/dienstverlening. Trotse medewerkers zorgen voor betere resultaten en zijn ook ambassadeurs van hun product.

Wat ik doe
Als programmanager heb ik meer dan 10 jaar ervaring in het ICT Agile werkveld van grote overheidsorganisaties: KVK, COA, DICTU en Kadaster. Mijn werk karakteriseert zich in businessimplementatie, Agile transformatie en/of teamcoaching.

Businessimplementatie: Ik krijg energie van overzicht creëren, beslissingen nemen (faciliteren) en kaders bieden voor meer impact en sneller resultaat. Rode lijn van mijn resultaten zijn het verbinden van de business en de IT om te komen tot innovatieve –zo simpel mogelijke- resultaten. Bij het COA heb ik als implementatiemanager in een SaaS oplossing gerealiseerd. Hierdoor konden 4500 COA-medewerkers beter, sneller en effectiever gebruik maken van HR-dienstverlening

Agile transformatie: Hierbij introduceer ik best practices uit SAFe om slimmer samenwerken op team, en afdelingoverstijgend niveau. Mensen maken de organisatie, en daarom managementcoaching ook onderdeel van mijn werk om succesvol nieuwe best practices te implementeren. Bij de Kamer van Koophandel introduceerde ik het Agile leiderschap met workshops en coaching voor teamleiders, directies en RvB. Ook droeg ik bij aan de reset van portfoliomanagement, inrichting van Obeya’s, alsook implementatie van Agile Release Trains (ARTs) onder meer door de strategische communicatie voor mijn rekening te nemen.

Teamcoaching
Als geen ander ben ik in staat verschillende mensen aan mij verbinden om zo beweging te creeren en gezamenlijk resultaat neer te zetten. Hierbij ben ik gespecialiseerd in het werken met scurm. Bij het Kadaster heeft zij de scrumteams ondersteunt in het professionaliseren van Agile werken. Implementeren van best practices uit Agile raamwerken, alsook reguliere teamsassessments om contine verbeteren te faciliteren

Waarom VKA
VKA geeft mij het vertrouwen en de kansen organisaties maatschappelijk relevanter, wendbaarder en efficiënter maken. Ik ben van mening dat een combinatie van technologische toepassingen, gezonde bedrijfsvoering en slimmer samenwerken hiertoe leiden. Laat dit nu precies de specialismen zijn die VKA als strategisch adviesbureau in huis heeft! Ik voel mij als een vis in het water bij VKA.

Leontien Wagenaar VKA