Juliette Tetenburg RE MSc

Senior consultant

Wat mij drijft
Ik vind het altijd uitdagend om iets ogenschijnlijk ingewikkelds te simplificeren op een wijze waarop iedereen het begrijpt. Onder andere bij het geven van trainingen geef ik het volgende aan: wanneer mijn cursisten de stof niet hebben begrepen, dan heb ik iets niet goed gedaan. Hetzelfde geldt in iedere setting waarin het mijn taak is om advies te geven, IT-processen te toetsen of te helpen een pad uit te stippelen.

Wat ik doe
In de continu veranderende wereld van privacy en security komt er voortdurend veel af op de professionals die tot taak hebben om in control te blijven binnen dit specialisme én de organisatie zowel cyberveilig als (AVG) compliant te maken/houden. Als senior consultant cybersecurity help ik graag deze ingewikkelde opgave tot eenvoudige brokken uiteen te zetten. Of dat nu als strategisch adviseur in een CISO-office is of als IT-auditor voor het toetsen van de WPG, ENSIA of AVG. De rode draad in mijn werkzaamheden is vaak het risico gedreven sturen. Uiteindelijk wordt iedere organisatie doorlopend geconfronteerd met talloze verplichtingen rondom verscheidene kaders en veranderende dreigingen. Om goede keuzes te maken in de volgorde van activiteiten, is het prioriteren op basis van de belangrijkste risico’s mijns inziens noodzakelijk. Vanuit mijn sociale studies heb ik daarbij bijzondere interesse voor het menselijke gedrag en vind ik het prettig om iedere stem te laten horen zonder aan het einddoel voorbij te gaan. Mijn opvatting is dan ook dat het in kaart brengen van risico’s, implementeren van maatregelen of het opstellen van beleid enkel zin heeft indien de mensen die hiermee moeten werken begrijpen waar deze voor dienen en erachter kunnen staan.

Waarom VKA?
Ik heb een aantal jaar aan de “klant-kant” van het consultancy vak mogen staan. Daar heb ik meerdere inhuur trajecten meegemaakt en ingehuurde collega’s zien komen en gaan. Zo ook medewerkers van VKA. VKA stak er voor mij op het gebied van kwaliteit en aanbiedingen op maat, altijd boven uit. Toen VKA op mijn pad kwam als potentiële werkgever, wist ik dan ook dat dit een organisatie is waar ik onderdeel van wil uitmaken. Als VKA’er zie ik mijn eerdere beeld bevestigt. VKA streeft er als organisatie naar om organisaties te helpen groeien en ontwikkelen. Dit niet alleen in het belang van die organisatie, maar in het belang van de maatschappij als geheel. Daar maak ik graag onderdeel van uit.

Juliette Tetenburg VKA