Jelle Wissenburgh

Senior consultant

Wat ik doe

Als senior consultant op het gebied van ICT-architectuur en IT-sourcing
vraagstukken voor digitale werkplekken, ICT-infrastructuren en
cloudoplossingen ondersteun ik vaak het lijn- en/of projectmanagement. Het
gaat dan meestal om complexere vraagstukken met een multidisciplinair
karakter waarbij meerdere belanghebbenden een rol spelen.

Wat mij drijft

Ik vind het belangrijk een inhoudelijke bijdrage van hoge kwaliteit te leveren
waarmee de klant daadwerkelijk wordt geholpen. Het samenbrengen van
verschillende perspectieven en kennisgebieden, waardoor nieuwe inzichten
over de toepassing van ICT ontstaan, is voor mij een extra motivator.

Waarom VKA

Het werken bij VKA is voor mij interessant door de verscheidenheid aan
vraagstukken en klanten waarvoor je werkt. Het vraagt daarnaast een brede
en multidisciplinaire manier van denken en werken waarbij tegelijkertijd ook
een beroep wordt gedaan op specifieke vakinhoudelijke ICT-kennis.

 

Jelle Wissenburgh 2016