Gerard van der Hoorn

Programma manager

Wat ik doe

Veilig en verantwoord informatie delen binnen de eigen organisatie en extern met ketenpartners, dat is wat u wilt. Of informatie met partners publiek beschikbaar stellen vanuit een gemeenschappelijk platform. Het laten slagen van dit soort samenwerkingen vraagt in de opzet en in de uitvoering soms om een onafhankelijke programmamanager.

Ik geef graag invulling aan die rol. Daarbij werk ik vanuit een onafhankelijke visie, met daadkracht en sterke focus op het behalen van zichtbare resultaten. Visie zet ik om in heldere en haalbare doelen voor betrokkenen. Door met verfrissende ideeën te komen en inhoudelijk mee te denken weet ik complexiteit te reduceren en voor mensen werkbare kaders te creëren. Zo ontstaat gemeenschappelijk draagvlak en van daaruit het gezamenlijk behalen van het eindresultaat.

Inmiddels zet ik ruim dertig jaar mensen en organisaties in beweging om gezamenlijk omvangrijke transities en innovaties tot stand te brengen. Dat heb ik zowel als lijn- als programmamanager gedaan, altijd vol enthousiasme en gedrevenheid.

Enkele voorbeeldprojecten zijn: de landelijke informatievoorziening voor het veilig tussen zorgaanbieders uitwisselen van elektronische patiëntendossiers (EPD), het landelijk platform voor het ontsluiten van geografische kaarten, en een landelijke voorziening vanuit acht academische ziekenhuizen voor medisch wetenschappelijk onderzoek.

Wat mij drijft

Waar anderen vaak stoppen, begint voor mij de uitdaging. Hierbij realiseer ik me dat je voor transitie- en innovatietrajecten altijd de juiste mensen in je team nodig hebt. Mensen in hun kracht zetten, het podium gunnen en laten groeien is iets wat me in toenemende mate drijft en voldoening geeft.

Waarom VKA

Dankzij het grote scala aan expertises binnen VKA, kan ik de opdrachtgever en het uitvoerende team maximaal ondersteunen. De omvang van VKA, de visie op de klant en medewerkers en natuurlijk de prachtige opdrachten die regelmatig binnenkomen sluiten aan op mijn eigen ambities; een werkomgeving waarin ik verder kan groeien en waar ik ook met veel plezier anderen met mijn kennis en ervaring ter zijde sta.

Gerard van der Hoorn VKA