mr. Esther Bliek CIPP/E CIPM CIPT FIP

Associate

Wat ik doe

Vertalen van wettelijke bepalingen en beginselen naar de dagelijkse werkomgeving binnen organisaties opdat organisaties verder worden gebracht bij het bereiken en onderhouden van privacy compliance. Hierbij volg ik een integrale benadering waarbij ik graag gebruikmaak van visualisatie met toepassing van kleur en aansprekende plaatjes en trainingsmateriaal gericht op het beantwoorden van de vraag hoe privacy compliance te bereiken in de organisatie. De relatie tussen juridische inhoud, organisatie inrichting, werkprocessen, systemen, stakeholders, verwerkers en governance wordt hierdoor duidelijk en geeft inzicht in de samenhang tussen deze items. Het effect van deze benadering is dat organisaties werken aan privacy compliance omdat ze het nut ervan inzien en niet omdat het moet.

Wat mij drijft

Mijn passie is om samen met opdrachtgevers privacy compliance te realiseren op basis van een modelmatige aanpak. De veelzijdigheid van mijn rol waarbij juridische inhoud, programmamanagement en privacy IT allemaal relevant kunnen zijn maakt elke opdracht weer uniek!

Waarom VKA

VKA is een organisatie die ontwikkelingen in de samenleving op het snijvlak van business en IT op de voet volgt en op zoek gaat naar toegevoegde waarde die geboden kan worden. Het delen van kennis en inzichten in dit verband helpt om steeds het beste uit jezelf te halen en collega’s verder te brengen. Hierdoor zijn we allemaal altijd optimaal toegerust om bij opdrachtgevers toegevoegde waarde te kunnen bieden.

medewerker VKA