Programma’s als stuwende kracht achter veranderingen in uw organisatie! 

Organisaties dienen continu in beweging te blijven om zich aan te kunnen passen aan veranderende omgeving. Als VKA programma- en projectmanagers verzorgen wij de bouwstenen waarmee onze opdrachtgevers een veiligere, gezonde, effectievere en sociale samenleving bouwen. Onze missie is opdrachtgevers hun strategische doelstellingen laten behalen door strategische projecten succesvol te realiseren.De mensen in de organisatie realiseren uiteindelijk zelf de beoogde verandering.

In onze visie zijn het de mensen zelf die de verandering in een organisatie realiseren. Onze aandacht richt zich in programma’s of projecten dan ook vooral op samenwerking en communicatie (zie ook Strategische communicatie).

Plannen van aanpak en planningen zorgen daarbij voor de structuur; intuïtie, inlevingsvermogen en overtuigingskracht voor het succes.

Door dit alles te combineren zijn onze programmamanagers de stuwende kracht achter grootschalige veranderingen in uw organisatie. De baten verliezen zij daarbij echter nooit uit het oog. Als onafhankelijk bureau zijn we namelijk in de positie ook wel eens bot te zijn als de situatie hier om vraagt. Wij schromen niet om zaken pragmatisch aan te pakken en problemen en risico’s direct bespreekbaar te maken. Want transparantie, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid vinden wij van groot belang, zowel voor het welslagen van een verandering als het functioneren van een organisatie.


VKA in praktijk

Digitalisering Bedrijfsvoering Nuffic

VKA was gevraagd voor de rol programmamanager voor de besturing en realisatie van de digitalisering. Als sparringpartner en prettige samenwerking tussen opdrachtgever Anton Biemans heeft Ed van Doorn is het programma ingericht.

De digitalisering van treinen

“Net als een computer thuis na drie of vier jaar vervangen moet worden, moet dat ook met de IT op de trein,” zegt Liet. “Vandaar dat wij in 2013 met het IT op de Trein-programma  zijn gestart. Het doel daarvan is vervanging en vernieuwing van IT op de trein en de verbetering van de communicatie tussen boord en wal en de applicaties aan de wal. We hebben VKA gevraagd om het projectmanagement van dit programma uit te voeren.


VKA publiceert

Strategische doelstellingen realiseren door succesvolle Projecten en Programma’s

Organisaties dienen continu in beweging te blijven om zich aan te kunnen passen aan veranderende omgeving. Als VKA programma- en projectmanagers verzorgen wij de bouwstenen waarmee onze opdrachtgevers een veiligere, gezonde, effectievere en sociale samenleving bouwen. Onze missie is opdrachtgevers hun strategische doelstellingen laten behalen door strategische projecten succesvol te realiseren.

Ontdek waarom projecten met ICT wel kunnen slagen.

Onze experts gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Ed van Doorn

Ed van Doorn

Hans Oeij

Sander Nissink