Omdat het doelgerichte karakter van programmamanagement uitstekend past op de wendbare waardegestuurde filosofie van Agile! 

In een turbulente maatschappij, met disruptieve technologieën en continue veranderende bedrijfsmodellen, vergen complexe projecten met ICT van u een wendbaarder soort werkwijze en besturing. Maar ondanks of juist door alle ingebrachte flexibiliteit loopt het toch soms weer uit de hand. Het resultaat van de teams valt tegen, het resultaat is toch niet wat u had verwacht en de baten voor uw organisatie vallen tegen. Hoe bestuurt u nou de samenhang tussen de organisatie doelstellingen, het halen van baten in combinatie met een flexibele werkwijze?

VKA heeft voor u de expertise en praktische ervaring die nodig is om complexe programma’s en projecten en geschaalde agile trajecten succesvol te maken. VKA zorgt ervoor dat de verwachte baten en geleverde waarde in lijn zijn met uw (organisatie) doelstellingen door professioneel Programmamanagement de samenhang te laten bewaken tussen organisatie doelen en agile traject resultaten. Het doelgerichte samenhangende karakter van ons Programmamanagement maakt gebruik van zowel best practice zoals Managing Successful Programmes (MSP) in combinatie met wendbare en waardegestuurde filosofieën zoals Agile, Scrum, SAFe en LeSS. Hierbij gebruiken we de principes om dit praktisch toepasbaar te maken in uw organisatie zodat resultaat, verwachtingen en doelstellingen alsmede het behalen van baten in samenhang worden bestuurd. Ook niet agile projecten kunnen hiermee gecombineerd worden.

Zo helpen we u de cirkel rond te maken om geleverde waarde vanuit de teams en de organisatieveranderopgave in samenhang te besturen voor het optimaal behalen van uw strategische organisatie doelstellingen.


VKA in praktijk

Positieve impact bij implementatie Lean/Agile portfoliomanagement helder gemaakt

Veel organisaties hebben ambitieuze IT-plannen. Daarom is de wens Agile breder uitrollen. Terecht, want met Agile wordt het verwezenlijken van ambitieuze IT-plannen haalbaarder. Tegelijkertijd is de transformatie naar Agile een grote uitdaging, die alleen kan slagen bij voldoende draagvlak. En dus worstelen veel organisaties met de vraag: hoe breng ik op een laagdrempelige, concrete en fun manier waarom Agile ook buiten IT en/of teams onze werkwijze verder professionaliseert?

Met deze vraag ging VKA aan de slag samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO).

Boek ‘Grip op Agile werken’

Op het succesvolle CIO seminar “Grip op Agile Werken” brachten we bestuurders uit publieke en particuliere organisaties bij elkaar om ervaringen te delen over het besturen van organisaties in relatie tot agile werken. Want het succesvol toepassen van de agile principes en het daarmee gaan halen van de agile ambities van de organisaties vraagt om een ander type van organisatiebesturing. Dit laatste noemen we Agile Besturen.

In deze publicatie vindt u aanpakken en ervaringen van bestuurders van onder meer Randstad Groep, WiGo4IT, Transavia, Rijkswaterstaat en PostNL en neemt bol.com ons mee op de reis die het heeft doorgemaakt gedurende de introductie van agile werken en het besturen hiervan.

Onze Agile programmamanagement experts gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Aart-Jan Eenkhoorn

Ron Mostert

Aart-Jan Eenkhoorn

Sander Spanjaard