Lees meer over: Privacy


Whitepaper ‘Expertview Privacycultuur’

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is alweer een jaar oud, het stof is neergedaald. Veel organisaties zijn druk bezig (geweest) zich voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving. Daarbij lag de focus voornamelijk op de ‘harde kant’ van de wetgeving. Denk daarbij aan het opzetten van het register van verwerkingsactiviteiten, het opstellen van een datalekprotocol en het plaatsen van de privacyverklaring op de website.

Maar nu begint het echte werk pas, het duurzaam verankeren van privacy in de primaire processen van de organisatie. Dit betekent eigenlijk het realiseren van een duurzame verandering op het gebied van privacy en beveiliging. Maar ook, het scheiden van de zin en de onzin van de AVG. Veel organisaties ervaren de AVG ten onterecht als een belemmering. Door gebrek aan kennis, spoorverhalen die de ronde doen en onduidelijke communicatie ontstaat veel AVG nonsense.

Het wegnemen van deze belemmeringen en het realiseren van een duurzame verandering begint bij de eigen medewerkers. Zij moeten zich zo gedragen dat de privacy van klanten zo goed mogelijk wordt beschermd.

De grote uitdaging hierbij is het gedrag in lijn te brengen met de privacyregels. Met alleen regels, procedures en afvinklijstjes loopt de organisatie immers een groot privacy risico. Er zal daarom meer focus moeten komen op de ‘zachte kant’, de privacycultuur. Zonder het juiste gedrag zijn regels namelijk een wassen neus. Dat vraagt om een gezonde privacy cultuur binnen uw organisatie.

Om de gewenste gedragsverandering te realiseren maken wij gebruik van verschillende concrete tools. We gaan daarbij altijd uit van het huidige én gewenste privacyvolwassenheidsniveau van de organisatie.

Door middel van het Verandermodel wordt het gewenste gedrag van medewerkers gestimuleerd. Het verandermodel helpt bij de vraag van veel managers; ‘Hoe krijg je ze zo ver?’
Lees onze Expertview over privacycultuur en leer meer over onze visie, het verandermodel en de concrete acties die u vandaag kunt inzetten om het gewenste gedrag te bereiken.