Welke politieke partij hackt uw medisch dossier en volgt u met een drone?

Deze week is de Stemwijzer weer online gegaan. Na het invullen daarvan was ik alleen erg verbaasd. Niet omdat het resultaat zo verrassend voor mij was, maar vooral omdat het thema privacy ontbreekt. En dat vind ik een belangrijk gemis. Een grote groep stemmers baseert zijn of haar mening mede op de Stemwijzer en juist daarom zou de Stemwijzer ten minste één vraag moeten stellen over privacy. Zeker in een tijd waarin privacy een steeds belangrijker onderwerp van discussie is.

Vanzelfsprekend worden er vragen gesteld over het EU-lidmaatschap, illegalen, de kilometerheffing en de AOW-leeftijd. Het thema privacy is echter niet in de Stemwijzer opgenomen. Voor degene die het wél belangrijk vinden geef ik graag een inkijkje in de visie van verschillende politieke partijen op het thema privacy. Wellicht dat het uw voorkeur voor een partij in een ander daglicht stelt.

Privacy verdient de broodnodige aandacht

Stukje bij beetje wordt onze persoonlijke levenssfeer minder persoonlijk. In juli vorig jaar werd het flexibel inzetten van cameratoezicht mogelijk. Gemeenten kunnen volgens de nieuwe regeling zelf bepalen welke vorm van cameratoezicht het handigst is. Het wordt dus makkelijker om personen te volgen, bijvoorbeeld door de inzet van drones.

Nog een stap verder gaat het in het wetsvoorstel waarmee het gedrag en de communicatie van grote groepen onverdachte mensen (ja, u leest het goed, mensen die niet ergens van verdacht worden!) in de gaten wordt gehouden, het zogenaamde ‘sleepnet’. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens voldoet het wetsvoorstel niet omdat ‘de waarborgen tegen willekeur en disproportionele inbreuken […] niet afdoende’ zijn geregeld.

Welke waarde de politiek hecht aan het beschermen van onze privacy blijkt ook uit het feit dat de privacy-issues die zich voordoen bij de opvolger van DigiD maar niet worden opgelost. Ook hier heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de politiek gewezen op het gebrek aan aandacht voor de privacyaspecten. Het datalek (cd-roms met onversleutelde persoonlijke gegevens van particulieren) bij de Belastingdienst staat ook nog vers op het netvlies. Dit is nog maar een kleine selectie uit de berichtgeving over privacy. Voldoende aanleiding om het thema op te nemen in de Stemwijzer, lijkt mij zo. Maar ik ben dan ook, vanuit mijn vakgebied, wellicht bovengemiddeld geïnteresseerd in het thema.

Welke politieke partij lapt privacy aan haar laars?

Ik wil als kiezer graag weten welke partijen privacy serieus nemen en als belangrijk grondrecht zien en welke partijen privacy aan hun laars lappen. De visie van partijen op het thema privacy kan worden afgeleid uit hun verkiezingsprogramma en stemgedrag. Hebben zij juist vóór of tegen wetsvoorstellen gestemd met een belangrijke impact op privacy? Omdat ik nieuwsgierig was heb ik de zogenaamde ‘Privacy Stemwijzer’ ingevuld. Aan de hand van tien stellingen krijgt u een beeld welke partij het best overeenkomt met uw eigen mening over privacy.

Welke partij beschermt uw privacy het slechtst?

Op basis van de resultaten kom ik tot de volgende (voorlopige) conclusies (bekijk hier het overzicht van de standpunten). Stemt u voor de VVD, de PvdA, de PVV, het CDA of de SGP dan geeft u feitelijk toestemming aan zorgverzekeraars om, zonder úw toestemming, in uw medisch dossier te kijken. Ook vindt u het oké dat inlichtingendiensten (o.a. de AIVD) grootschalig het internet afluisteren, zij uw mobiele telefoon, computer en/of tablet hacken en gegevens daarvan kopiëren en zij een geheime DNA-databank inrichten. Daarnaast stemt u er ook mee in dat de politie in het geheim inbreekt op uw computer of mobiele telefoon, webcam, slimme meter, auto of internetserver en uw documenten en afbeeldingen doorzoekt.

Verder vindt u het goed dat, zonder dat u hiertegen bezwaar kunt maken, u door allerlei camera’s zoals rijdende of vliegende camera’s op drones, op de voet wordt gevolgd. Alleen als u voor GroenLinks of de Partij voor de Dieren stemt, laat u zien dat u tegen deze beperkingen van de persoonlijke levenssfeer bent. Het moge duidelijk zijn dat de Piratenpartij ook vel gekant is tégen elke vorm van beperking van de privacy. Zij zijn tégen de voorgestelde wetten. Partijen als de SP, D66, CU en de 50Plus partij zijn in sommige gevallen voor, en in andere gevallen tegen dergelijke beperkingen van de privacy.

Natuurlijk hackt de VVD of het CDA niet uw medisch dossier en volgt de PVV u niet met een drone. Wel maken enkele partijen het mogelijk dat anderen inzicht krijgen in uw persoonlijke levenssfeer. U bepaalt zelf hoe belangrijk privacy voor u is en of u dit laat meewegen als u straks op 15 maart uw stem uitbrengt. Ik wens u veel wijsheid toe!

 

Klik op onderstaande afbeelding voor het overzicht van de privacy gerelateerde standpunten van de politieke partijen (gebaseerd op het stemgedrag bij wetsvoorstellen).

VKA - Overzicht Politieke Partijen en Privacy