Wat zijn jouw voornemens voor 2016?

Januari 2016, voor velen een tijd om 2015 te evalueren en vooruit te blikken naar het nieuwe jaar.
In deze periode van bezinning en plannenmakerij geef ik je graag 3 prioriteiten mee: Continuïteit, Integratie en Organisatie van ICT. Voor 2016 zie ik dit als de nieuwe betekenis van ‘CIO’. 3 thema’s die thuishoren op iedere bestuursagenda. Ik zal je uitleggen waarom!

Continuïteit: Zonder IT valt de business van de meeste organisaties stil. Betrouwbare, stabiele en veilige ICT is essentieel. En dat terwijl de digitale dreiging groeit. Organisaties zullen zich moeten voorbereiden om slagvaardig te reageren op cyberaanvallen en andere calamiteiten die hun ICT raken.

Ook de regelgever eist betrouwbaarheid. Op 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken van kracht. VKA’s Nationale Privacy Benchmark laat zien dat de meeste organisaties hier onvoldoende op zijn voorbereid: 43% heeft een passende definitie van een datalek, 46% een communicatieprotocol en slechts 6% heeft dit geoefend… Is uw organisatie voorbereid? Kijkt u anders eens verder op: nationaleprivacybenchmark.

Integratie: Organisaties hebben lang niet meer alle ICT zelf in huis, maar maken continu keuzes voor de beste oplossingen in de markt. Iedere organisatie krijgt vroeger of later te maken met de cloud. Organisaties hebben een strategie nodig om deze cloud en andere diensten onder architectuur te integreren. Aangezien organisaties niet op zichzelf staan, maar opereren als onderdeel van een keten of netwerk, gaat deze integratie verder dan eigen ICT en raakt ook ketenpartners, leveranciers en klanten.

Organisatie: Organisaties staan voor de nieuwe keuze hoe zij hun ICT organiseren. Hierbij spelen vraagstukken als: Hoe richten we de ICT in uitgaande van business prioriteiten? Zelf doen, samenwerken of uitbesteden? Hoe richten we de governance van ICT in? Deze vragen zijn nu relevant omdat de business meer verwacht van ICT, en vaak ook sneller. VKA ziet dat organisaties steeds vaker een agile-aanpak kiezen om flexibiliteit en snelheid te vergroten. Agile vraagt een nieuwe wijze van samenwerken tussen bestuur, business en IT. Ik noem het ‘agile governance’. Maar wat betekent dat eigenlijk voor jouw organisatie?

Tot slot: de 3 prioriteiten die ik noem zijn niet willekeurig. In de honderden projecten die VKA jaarlijks doet valt deze tendens echt te ontdekken. Dat maakt het werk van de CIO ook zo leuk en uitdagend. Ik nodig u graag uit om over deze 3 thema’s na te denken.

Ik hoop dat u na de kerstvakantie uitgerust én geïnspireerd 2016 start als de “nieuwe CIO”.

Ik wens u een voorspoedig en inspirerend 2016!