Lees meer over: Programmamanagement & Communicatie


Van digitale snelweg naar digitale transformatie

Vorige week sprak de Koning – in aangepaste vorm – de jaarlijkse troonrede weer uit. In tegenstelling tot eerdere jaren dit keer echter geen expliciete vermelding van ICT of concrete innovatieplannen in zijn verhaal. Wel van de “digitale snelweg”, kent u die term nog? Natuurlijk was er terecht veel aandacht voor Corona, zowel voor de bestrijding als de effecten op mens en samenleving. 

Maar juist dit jaar blijkt ook weer hoe essentieel die ‘digitale snelweg’ is in ons functioneren en de onderlinge verbinding. Dus gelukkig wel een oproep om juist nu de kans te pakken om ook te investeren in ontwikkeling en kennis.  

Met het ‘Nationaal Groeifonds’ wil de regering investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. “Dat laatste omvat naast wegen en spoor ook de digitale snelweg en de infrastructuur voor energie.” Voor de komende vijf jaar is dan ook een bedrag van 20 miljard euro beschikbaar. 

Grote kans dat deze investeringen leiden tot flinke innovatie- en veranderprogramma’s. Maar een digitale snelweg alleen leidt niet vanzelf tot digitale transformatie! Daarvoor is meer nodig dan alleen de infrastructuur. Het aanbod en de vraag naar digitale diensten bepalen het gebruik en nut van de digitale snelweg en het rendement op de investeringen.  

En als je het dan eens bent over de noodzaak en gaat realiseren wat je voor ogen hebt, is het nog een hele toer om dit gecontroleerd te doen. Om te zorgen dat het ook zal leiden tot het gewenste, (maatschappelijke) resultaat. En dat liefst ook nog binnen gewenste periode en doelmatig. 

Op 14 oktober is digitale transformatie het onderwerp van ons online seminar ‘Stuurmanskunst bij digitale transformatie’ . In dit seminar neemt Frank Tierolff, bestuursvoorzitter van het Kadaster ons mee in zijn bestuurderservaringen met de digitale transformatie van het Kadaster. Frank deelt zijn ervaringen met de vernieuwing van de Kadastrale Basisregistratie, die het Kadaster recent succesvol heeft afgerond.  Daarna gaan wij met elkaar in gesprek over de succes- en faalfactoren van digitale transformaties vanuit onze persoonlijke ervaringen.  

Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor het event, aanmelden kan via deze link.