Rapport Nationale Privacy Benchmark 2017

VKA heeft voor het derde jaar een enquête onder Nederlandse organisaties uitgevoerd naar privacybescherming en AVG-gereedheid. Dit jaar is het onderzoek gedaan in samenwerking met ECP, als neutrale aanjager van een betrouwbare digitale samenleving. Vertegenwoordigers van 97 organisaties – juristen, privacy officers, beleidsmedewerkers, ICT’ers of bestuurders – hebben hun input geleverd voor de benchmark.

Benieuwd naar de resultaten van de Nationale Privacy Benchmark? Vraag dan via onderstaand formulier het rapport aan.