Lees meer over: Privacy


Privacy en Big data: gezworen vijanden?

Social media, webshops, mobiele telefoons, wifi-netwerken, providers, de overheid… allemaal weten ze wat van ons. Ze verzamelen gegevens over ons gedrag. Bijvoorbeeld over ons koopgedrag of belgedrag. En hoe vaak we online zijn en met wie. Dat leidt tot een verzameling van heel veel data: big data.

Big data maakt voorspellen mogelijk

Door grote ontwikkelingen in de computertechnologie, kunnen deze gegevens steeds makkelijker inzichtelijk gemaakt worden en met elkaar in verband gebracht worden. Door gebruik te maken van big data kan een organisatie inzicht krijgen in bijvoorbeeld bestedingspatronen van consumenten. Op grond daarvan kunnen passende nieuwe aanbiedingen gedaan worden. Kortom; door big data te gebruiken is het mogelijk voorspellingen te doen van toekomstig gedrag van groepen consumenten of individuen.

Zo voorspelt Netflix welke films mogelijk interessant voor je zijn. Facebook en LinkedIn doen suggesties van ‘mensen die je misschien kent’, en de politie in Amsterdam voorspelt waar woninginbraken gaan plaatsvinden.

Datamaximalisatie vs dataminimalisatie

Het proces om patronen te zoeken in grote bergen gegevens staat in principe op gespannen voet met privacy. Hoe meer gegevens je verzamelt en verbindt, hoe completer het beeld is dat van een persoon kan worden gevormd. Tegelijkertijd heeft diezelfde persoon ook recht op privacy. Big data praktijken streven naar datamaximalisatie, terwijl een van de beginselen van privacy dataminimalisatie is.

Daarnaast staat privacy als thema momenteel extra op de agenda vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 in werking treedt. Consumenten stellen steeds meer vragen over hoe met hun gegevens wordt omgegaan. Tegelijkertijd is het vaak helemaal niet duidelijk welke gegevens van die consument bekend zijn en wat er mee gebeurt.

Het lijkt daarmee onontkoombaar… een clash tussen big data en privacy. Of toch niet?

Vertrouwen is het sleutelwoord

Het rapport ‘Licht op de digitale schaduw. Verantwoord innoveren met big data’ van een groep privacy en big data experts pleit voor maatschappelijk verantwoord innoveren met big data. Een belangrijk aspect daarbij is om maatschappelijke, economische, technologische en ethische vooruitgang gelijk op te laten gaan. Als ze uit de pas gaan lopen leidt dit onder andere tot minder vertrouwen. Terwijl vertrouwen hier het sleutelwoord moet zijn.

Gebrek aan vertrouwen kan een reden zijn om gegevens niet meer te verstrekken. Dit is niet alleen nadelig voor de eigenaren van big data, want zo krijgen ze minder data, maar ook voor de consument.

Wanneer je een organisatie bent die gebruik maakt van big data is een transparante omgang met privacy een manier om je te onderscheiden. Privacy en big data zijn dus zeker geen gezworen vijanden! Het spanningsveld is daarmee: hoe benut ik big data en kan ik tegelijkertijd recht doen aan de bescherming van de persoonsgegevens van consumenten.

Dat betekent dat privacy en big data aanvullend zijn, als Yin en Yang!