Lees meer over: IT Strategie en architectuur


Onderbouwd kiezen voor blockchain

Blockchain is niet de oplossing voor alle problemen, zoals de hype heeft doen vermoeden. In cryptovaluta is het bestaansrecht wel aangetoond, maar daarbuiten is het nog een onvolwassen technologie. Dit blijkt ook uit de berichten die de afgelopen periode in het nieuws zijn geweest. Sommige blockchain projecten zijn succesvol (denk bijvoorbeeld aan de energiehandel tussen buren [1][2]), anderen stranden in de uitvoering, en sommige zijn niet verder dan de tekentafel gekomen. Teveel van de gestrande projecten zijn gestart vanuit de wens om ‘iets’ met Blockchain te doen of vanuit de filosofie dat de toepassing van de Blockchain technologie de problemen oplost.

Blockchain is niet de heilige graal

Om weg te blijven uit de waan van de blockchain hype is het nodig om handvatten te hebben die de keuze voor blockchain onderbouwen. Blockchain is één van de mogelijke oplossingen en niet de heilige graal. Het is dan ook van belang om gestructureerd en onderbouwd te kiezen voor de IT-oplossing met de beste fit voor de situatie.

Aan de hand van een aantal belangrijke (onderscheidende) criteria is het mogelijk om al snel de potentie voor Blockchain te bepalen. Als deze positief (genoeg) is, is het zaak om meer in detail nog eens te kijken naar de keuzes en consequenties van de oplossingsrichting.

Redeneer vanuit de vraagstelling

Door niet Blockchain als uitgangspunt te nemen, maar juist te kijken naar de eigenlijke vraagstelling kun je de situatie (en daarmee het probleem en de wens) helder in kaart brengen. Door deze situatie (het proces, de samenwerking, de behoefte langs een vijftal thema’s te leggen wordt de mogelijke toegevoegde waarde van Blockchain voor deze specifieke situatie duidelijk.

 

Thema’s die helpen de potentie te bepalen zijn:
·      De samenwerking waarbinnen de vraag zich afspeelt;
·      Regelgeving die van toepassing is en eisen stelt;
·      Het type informatie en hoe deze gedeeld of verspreid wordt;
·      De afhankelijkheid die partijen hebben van deze informatie;
·      Het (al of niet bestaande) systeemlandschap.
Door goed naar deze onderwerpen te kijken voor de bedachte situatie (use case) ontstaat een beeld dat bepalend is voor het kiezen van de oplossingsrichting.

Als duidelijk is dat Blockchain een potentiële oplossing biedt, is het belangrijk om de impact te onderzoeken. Blockchain kijkt namelijk op een heel andere manier naar eigenaarschap, ketens en processen. In feite stelt Blockchain de informatie en het delen hiervan centraal. Deze andere manier van denken vereist ook een andere benadering op het gebied van eigenaarschap, organisatie, beheer, beveiliging en samenwerking.

Op deze manier is het mogelijk om met relatief weinig inspanning een gefundeerde en onderbouwde keuze te maken voor een passende oplossingsrichting.

Blockchain is misschien niet dé oplossing, maar zeker wel een oplossing.


Wilt u meer over weten over deze manier van kiezen voor Blockchain of met ons sparren over onze visie op Blockchain? Neem dan gerust contact met ons op.