Lees meer over: Internet of Things of IT Strategie en architectuur


IoT business case begint met een goed idee

De Tour de France is één van de voorbeelden waar wordt geprofiteerd van de geweldige mogelijkheden van IoT. Zo’n 200 renners hebben meer dan 600 lichtgewicht sensoren onder hun zadel. Met deze sensoren worden allerlei gegevens gemeten die voor fans realtime beschikbaar worden gesteld via (betaalde) apps zoals Tourtracker. Typisch een voorbeeld van hoe de meerwaarde van IoT leidt tot een positieve business case.

De ontwikkelingen rond IoT zitten in een stroomversnelling, niet alleen in de sport maar ook in het bedrijfsleven.  De vraag is echter welke ontwikkelingen succesvol zijn, welke (nog) niet en waar dat dan door komt. Het lijkt erop dat de business case de eerste serieuze hobbel is op weg naar succes. Hoe komt dit? En waarom is de business case de beperkende factor, terwijl de technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen met fantastische innovaties?

De verwachting is dat er in 2020 een markt is van meer dan 10 $ miljard en dat er 25 miljard gekoppelde “dingen” via IoT zijn aangesloten. Met al deze miljarden IoT-devices die data genereren op basis waarvan met behulp van Artificial Intelligence (autonome) beslissingen genomen kunnen worden, ontstaan er legio kansen en mogelijkheden.

Volgens Gartner zit IoT nog maar aan het begin van de hypecycle. We zien in de praktijk dat er volop wordt geëxperimenteerd met kleine pilotprojecten en proof of concepts (POC’s). Het management van organisaties is snel enthousiast door de technische mogelijkheden en het hoge “gadget-gehalte” van IoT. Maar na een succesvolle POC komt de vraag wat de business case is. De mooie POC’s doven dan langzaam uit.

Positieve business case lastig

In de traditionele besturing van een organisatie worden business cases opgesteld om bepaalde doelstellingen te realiseren. Deze doelstellingen worden vertaald in een business case met activiteiten, resultaten, kosten en opbrengsten. En als de kwalitatieve en kwantitatieve baten gezamenlijk positief zijn, dan is er een zogenaamde positieve business case.

Dit betekent dat daar waar IoT toepassingen direct bijdragen aan het realiseren van baten en/of lagere kosten, een positieve business case snel tot stand gebracht kan worden. En het zijn ook deze projecten die momenteel succesvol zijn. Zo worden succesvol sensoren in gebouwen opgehangen die informatie over indoorpositionering, energiemeetwaarden en klimaat doorgeven waardoor het onderhoud proactief kan worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat heeft een succesvolle proef met sensoren op bruggen en sluizen geïmplementeerd, gericht op het meten wat er gebeurt op de vaarwegen. Deze toepassingen van IoT leiden voor Rijkswaterstaat direct tot lagere onderhoudskosten en dus snel tot een positieve business case.

Maar een veel groter aantal IoT-projecten haalt de fase van realisatie niet. Dit komt omdat er nog geen positieve business case is. Hoewel de kosten van sensoren en netwerken steeds verder dalen, blijkt het in de praktijk lastig om met IoT voldoende baten te realiseren, zeker voor de partij die de investering daarmee wil terugverdienen.

Disruptieve business case voor succesvolle volgende stap

De grote doorbraak van IoT wacht nog op een disruptieve aanpak van zowel de afnemers als aanbieders van IoT producten en -diensten. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. De eigenaar van een gebouw heeft een succesvolle pilot gedaan met IoT sensoren die aangeven welke ramen en deuren open staan. Voor de eigenaar van het gebouw zijn de directe baten van deze oplossing lager dan de investeringen die hij moet doen. Geen positieve business case dus. Maar als deze gegevens ook gebruikt worden door de beveiliging van het gebouw en door de huurders van het pand, groeien de baten. En als zij daar ook nog informatie, zoals temperatuur, energiewaarde, indoorpositie aan toe kunnen voegen, dan ontstaat er extra meerwaarde. En als de aanbieder van de IoT sensoren deze data vervolgens kan gebruiken/vermarkten voor nieuwe diensten, dan ontstaat nog meer meerwaarde en uiteindelijk een haalbare business case om de investeringen te doen.

Voor de CIO is het de uitdaging om hierover na te denken bij de digitale transformatie van zijn organisatie en verder te kijken naar meerwaarde, ook buiten de scope van zijn eigen organisatie. Hoe kun je in combinatie met leveranciers, klanten, ketenpartners en andere externe partijen een gezamenlijke business case maken? Daar ligt de oplossing waarmee organisaties succesvol een volgende stap kunnen zetten in het gebruik van IoT.