Het verandermodel

Leren en veranderen is niet moeilijk als je maar schaakt op meerdere borden.

Veel organisaties vragen ander gedrag van hun medewerkers. Het ‘Verandermodel’ helpt om een breed palet aan acties te ontwerpen die samen leiden tot leren en veranderen.

De oorsprong van het model ligt bij McKinsey. Het wordt o.a. door stichting leerKRACHT gebruikt in haar aanpak om schoolteams nog beter met elkaar aan onderwijsverbetering te laten werken.

Aan de hand van een huis-tuin-en-keukenvoorbeeld legt Nico Verbeij het Verandermodel uit.