Lees meer over: Data & Digitalisering


Coronacrisis versnelt digitalisering van het onderwijs

Welke impact heeft de coronacrisis op een van de grootste universiteiten, de Universiteit van Amsterdam? Wij vroegen het Jan Lintsen, lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

Ik zie dat de verdere digitalisering nu in een stroomversnelling komt, mede als gevolg van corona. We waren als UvA volop bezig met de voorbereiding van meer blended leren, een combinatie van fysiek en digitaal onderwijs. Een belangrijk vraagstuk was hoe we iedereen mee konden krijgen in deze digitaliseringsslag. Corona heeft ons voor het blok gezet: uiteindelijk doen we het gewoon.

Gelukkig hadden we de organisatie al voorbereid op blended leren. Zo heeft elke faculteit een ‘Teaching en Learning Center’ (TLC) en ook op centraal niveau is er een TLC dat zorgt voor de verbinding. Een TLC houdt zich bezig met vernieuwing van het onderwijs en onderwijsmethodes, het omvat veel meer dan alleen digitalisering. Digitalisering is onderdeel van een bredere vernieuwing, waarbij we op zoek zijn naar een nieuw evenwicht tussen fysiek en digitaal.

Big data en Artificial Intelligence zullen onderzoeksdoorbraken forceren

Ik verwacht een enorme impact van digitalisering op het onderzoek. Alle onderzoeksdisciplines zetten nu grootschalig in op big data en AI. En niet alleen bij de ‘usual suspects’, zoals de Bètawetenschappen. Ook in de Geesteswetenschappen komen er grote doorbraken. Zij kunnen een grote stap zetten waarbij kwalitatieve onderzoeksmethoden kunnen worden aangevuld met meer kwantitatieve. We zullen onverwachte relaties en verbanden kunnen blootleggen. Ik zie daarbij kansen voor interdisciplinaire samenwerking, waarbij ervaringen met algoritmes in de ene discipline worden gedeeld met andere disciplines.

Digitaal onderwijs creëert ruimte voor hoogwaardig persoonlijk contact

Ik geloof dat de digitalisering van het onderwijs onverminderd doorzet. De grote vraag is: wat het nieuwe evenwicht wordt tussen digitaal en fysiek? In mijn ogen is de kern van de universiteit dat wij jonge, nieuwsgierige mensen samenbrengen met meer ervaren mensen om samen op zoek te gaan naar nieuwe spannende ontdekkingen en innovaties. Persoonlijke ontmoetingen zijn daarvoor essentieel. Ik verwacht een combinatie van grootschalig digitaal onderwijs gecombineerd met kleinschalige fysieke ontmoeting en samenwerking. In zekere zin creëert meer digitaal onderwijs ruimte om daarnaast meer kleinschalige ontmoetingen van hoge kwaliteit te hebben. En daarmee geeft digitalisering een impuls aan ons onderwijs.

Dit is een fragment uit het interview dat wij met Jan Lintsen hebben gehouden voor een boek waarin wij 35 bestuurders en CIO’s uit verschillende sectoren interviewen over hun toekomstvisie op IT en digitalisering. We verwachten het boek dit najaar te publiceren, check onze website voor actuele updates.