Lees meer over: Datagedreven werken of Data & Digitalisering


“Binnen drie jaar heeft elke zichzelf respecterende organisatie een CDO”

Onlangs mocht ik spreken op een congres over het belang van datamanagement binnen organisaties. Mijn stelling was dat binnen drie jaar elke zichzelf respecterende organisatie een Chief Data Officer (CDO) heeft. In de zaal leidde dit tot een interessant discussie over de toegevoegde waarde van een CDO. Wat betekent het hebben van zo’n rol voor de organisatie, en waarom zou je juist nu moeten nadenken over een CDO?

Data (en daarmee datamanagement) wordt steeds belangrijker voor organisaties. Daar zijn twee simpele redenen voor. Ten eerste: er is meer data, bijvoorbeeld door het gebruik van slimme sensoren. Ten tweede: de mogelijkheden om hier nieuwe uitzichten uit te halen zijn sterk gegroeid, bijvoorbeeld door het breed beschikbaar komen van analyse- en rekenkracht via de cloud. Veel organisaties onderkennen deze ontwikkelingen en zijn onder de noemer van datagedreven of informatiegestuurd werken bezig om ‘hun’ data beter te benutten.

Data is daarmee uitgegroeid tot één van de belangrijkste assets van de organisatie. De vraag wie verantwoordelijk is voor deze asset is echter nog te vaak onbeantwoord. Om die vraag te beantwoorden en om grip te houden op het geheel aan data binnen de organisatie is sinds een aantal jaar de CDO in opkomst. De CDO is de verpersoonlijking van alles wat met data te maken heeft, verantwoordelijk voor het gebruik van data en bovendien boegbeeld van uw datagedreven ambitie.

De CDO is verantwoordelijk voor de datavisie en -strategie en vertaalt technologische ontwikkelingen naar kansen voor de organisatie. Maar daarnaast borgt hij ook de inrichting van datamanagement binnen de organisatie, binnen wet- en regelgeving zoals rondom privacy en security. Als nieuwkomer op C-level is de CDO daarmee direct één van de belangrijkste functionarissen. Niet in plaats van, maar naast de CIO, die gaat over de informatievoorziening en de ICT-infrastructuur.

Natuurlijk is benoemen van een CDO geen panacee voor een datagedreven organisatie, maar het zorgt er wel voor dat data als asset de aandacht krijgt die het verdient. Daar was de zaal het uiteindelijk ook mee eens. Van de ruim 120 organisaties gaf bijna 70% aan het eens te zijn met de stelling. Ik ben benieuwd hoeveel van deze organisaties over drie jaar ook echt een CDO heeft.