Artikel: Digitalisering met AI vereist goed leiderschap

Het discours over de governance van AI gaat veelal over de introductie van managementstructuren. Management echter is doorgaans vooral gericht op een beperkte set van doelen die op verschillende niveaus van management bovendien verschillend zijn. En al zijn in theorie deze niveaus en doelen met elkaar verbonden, in de praktijk is die verbinding niet altijd sterk of zelfs afwezig. In dit artikel vestigen we de aandacht op de rol van leiderschap en leiderschapsstructuur, in de zin van het vermogen tot reflectie op basis van de oorspronkelijke maatschappelijke doelen van organisaties als integrerende factor voor het behoud van integriteit. Lees het volledige artikel via onderstaande link.

Artikel AG Connect digitalisering met AI