Lees meer over: Agile


De architect is de onmisbare duizendpoot in een scrum team

Een van de principes van het Agile manifesto luidt: “The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. Een architect zorgt voor verbinding in, en tussen, de zelfsturende teams. Maar ook voor commitment aan de vastgestelde architectuur principes en richtlijnen van de organisatie. In de praktijk wordt de rol van solution architect vaak vergeten in scrum teams, terwijl de rollen ‘ontwikkelaar’ en ‘tester’ wel expliciet worden benoemd. De rol van de solution architect is een essentiële en onmisbare rol binnen een Scrum team.

Bij Scrum heeft de product owner de rol om verbinding te maken met verschillende stakeholders. Dit zal hij voornamelijk doen vanuit zijn eigen functie vanuit de business. Daar zitten immers zijn roots en DNA. De verbindende factor op ICT-gebied en tussen de business en ICT, de architect, wordt in veel gevallen buiten het team gelaten. Hierdoor ontstaat er, geen tot weinig, interactie met andere scrum teams en/of  te weinig interactie tussen business en ICT binnen de organisatie.

Het toevoegen van een solution architect aan een Scrum team loont altijd. Zeker in een Agile omgeving, aangezien wensen en prioriteringen mogen veranderen, maar wel impact hebben op de ontwikkeling van de informatievoorziening. Een solution architect kan snel de impact van de wijzigingen aangeven. Hierbij is het belangrijk om de solution architect de schakel te laten zijn tussen de bouwers van de oplossing, en de product owner.

Het toevoegen van een solution architect aan een Scrum team heeft verschillende voordelen. Zo kan deze architect, net als de business analist, functioneren als rechterhand van de product owner. Bijvoorbeeld bij het uitwerken van de product backlog items, zodat ze ‘ready for sprint’ zijn. Ook kan hij direct daarna de requirements uitwerken naar een technische oplossing. Hierdoor kan de product owner betere keuzes maken en beter prioriteren.

Een ander voordeel is dat de solution architect door het maken van architecturen vooruit werkt op het team. Van hem wordt verwacht dat er ‘just enough’ design wordt gemaakt voorafgaand aan de sprint. In dit design worden bijvoorbeeld keuzes gemaakt als: Wat voor type applicatie wordt er ontwikkeld, een web app, mobile app of werkplek app? Daarnaast zal de solution architect altijd kiezen voor software en applicaties die al door de organisatie gebruikt worden. Hierdoor zal het team ook voldoen aan de door de organisatie vastgestelde architectuurprincipes en richtlijnen.

Naast het maken van keuzes is de solution architect ook de kwaliteitsmanager voor het team. Hij is de inhoudelijk vraagbaak voor het team, en zet de lijnen uit voor de verwachtte kwaliteit. Denk hierbij aan de verwachte methode van het vastleggen van code, het voorschrijven van best-practices voor het opstellen van code en het veelvuldig en gecoördineerd testen van nieuwe programmatuur.

Al met al voegt een solution architect meer waarde toe, dan men in eerste instantie zou verwachten. De vraag moet dan ook niet zijn of architecten in een Scrum ontwikkeling betrokken moeten worden, maar hoe.