Lees meer over: Agile


Vijf Agile tips voor managers

Hoe kan ik mijn rol als manager in een Agile omgeving het beste invullen. Vijf tips om uw management rol in de Agile omgeving in te vullen.

‘Mijn ontwikkelteams zijn enthousiast over scrum, zelf worstel ik nog hoe ik de zelfsturende teams aanstuur.’

Is één van de vragen die ik in de praktijk hoor. Of:

‘Mijn directie wil dat ik meer Agile gebruik in mijn IT-afdeling, maar ik weet niet waarvoor dat noodzakelijk is en wat het mij brengt.’

 1. Kies een duidelijke aanpak
  Agile werken is er in vele vormen. De startpositie van elke organisaties is anders. Sommigen hebben een grote development afdeling, anderen een bijna green field. Weer anderen gaan insourcen. Het kennisniveau en de achtergrond van medewerkers zijn overal anders en de beschikbare technische hulpmiddelen verschillen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met implementatie- en veranderkosten en letterlijk, met leergeld.  Dat dwingt tot nadenken over een aanpak die binnen uw eigen organisatie goed kan werken, niet zomaar wat doen (lees hier de blog van Joop Rasser). Introductie van Agile werken is een leerproces. Kleine successen helpen om het onderlinge vertrouwen te kweken dat nodig is om moeilijkheden onderweg te kunnen overwinnen. Een dynamische roadmap op basis van een gemeenschappelijk raamwerk en een gemeenschappelijke taal helpen daarbij.
 1. Stop uw energie in de goede mensen
  Agile werken vraagt om flexibiliteit, zelfstandigheid en professionaliteit. De belangen van klanten en afnemers moeten voortdurend worden meegewogen bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten. Als Agile werken ook gebruikt wordt voor de industrialisatie van softwareontwikkeling moeten medewerkers kunnen omgaan met soms routinematig werk binnen een beperkte scope. Hebt u mensen in huis die over al deze capaciteiten beschikken? Wilt u ervoor zorgen dat mensen die iets nog helemaal niet kunnen het een beetje gaan kunnen, of wilt u dat mensen die iets al kunnen het veel beter gaan doen?  Maak een vlootschouw, en zorg voor een goed HR plan. Trek zo nodig frisse krachten aan voor sleutelrollen.
 1. Zoek beheersing in vertrouwen en transparantie
  Het is verleidelijk om direct te sturen op gedrag en werkzaamheden van uw medewerkers. Maar in een context van Agile werken is dat contra-productief. De eigen inzichten en professionaliteit van uw mensen zijn de belangrijkste hefbomen voor succes. Maak daar gebruik van. Een directieve manier van sturing past niet bij Agile werken. Laat dit dus los en geef uw mensen vertrouwen. Maar vraag daar transparantie voor terug! Zorg voor een manier van verantwoording waarbij transparantie ontstaat over de geleverde prestaties, in relatie tot het doel waar het om begonnen is: het leveren van toegevoegde waarde voor klanten.
 1. Houd bij de uitvoering oog voor balans tussen functionele eisen voor de kortere termijn en technische eisen voor de langere termijn
  Agile werken wordt gedreven door de wensen van de business. Maar soms zijn technische aanpassingen geboden die niet direct effect hebben voor de business, maar die wel noodzakelijk  zijn voor de stabiliteit en continuïteit van systemen op termijn. De governance van Agile werken moet er in voorzien dat besluiten worden genomen waarin beide belangen herkenbaar en op een evenwichtige manier worden meegenomen.
 1. Laat u niks wijsmaken!
  Agile werken zorgt voor veel gespreksstof in uw omgeving. U zult misschien horen dat managers niet meer nodig zijn, en dat projecten in het Agile tijdperk volledig uit de tijd zijn. Agile bestaat inderdaad geruime tijd (lees hier mijn andere blog). Maar laat u  niks wijsmaken! Agile werken heeft een aantal belangrijke voordelen. Door het werken in multidisciplinaire teams ontstaan korte lijnen en kan met bepaalde afhankelijkheden tussen werkzaamheden efficiënt worden omgegaan. Ook is er een directe koppeling met de meest belanghebbenden, die volledig worden betrokken bij het totale productieproces. Maar die voordelen gaan niet altijd op. Soms is Agile werken niet de oplossing, en zelfs bij Agile werken moet er stevig worden ge-managed. Het is om problemen te voorkomen nuttig dat u zich goed verdiept in de kenmerken van Agile werken en in de omstandigheden waarin deze aanpak optimaal tot zijn recht komt.