Lees meer over: Agile


Prowareness en VKA komen met online magazine over Agile Governance

Bestuurders en managers hebben zelf de sleutel in handen om de vruchten van Agile te plukken. Werken met zelfsturende teams en succesvol omgaan met verandering, vraagt om kaders, vertrouwen, betrokkenheid en flexibiliteit. Van tech via online retail en banken tot overheden: Agile is in de afgelopen decennia aan een sterke opmars bezig. Werken met zelfsturende teams en succesvol omgaan met verandering stelt organisaties in staat om onder onzekere omstandigheden te innoveren en betekenisvol te zijn. Prowareness en Verdonck, Klooster & Associates ondersteunen organisaties bij de invoering van Agile werken. Werken met zelfsturende teams en succesvol omgaan met verandering stelt organisaties in staat onder onzekere omstandigheden te innoveren en betekenisvol te zijn.

Prowareness en Verdonck, Klooster & Associates merken dat ‘Agile governance’ steeds vaker een plek krijgt op de bestuursagenda en hebben samen een online magazine ‘Agile Governance’ ontwikkeld. In het magazine staan best practices van bestuurders van onder meer de ANWB, KPN, PGGM en DJI en staat meer informatie over dit onderwerp. Daarnaast organiseren Prowareness en Verdonck, Klooster & Associates dit jaar een aantal kennissessies op 9 juni, 6 oktober en 3 november.

Om van Agile werken een succes te maken, is meer nodig dan het implementeren van deze werkwijze in het proces van innovatie en ontwikkeling. Medewerkers krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheden en resultaten liggen niet vast. Bestuurders en managers die met Agile werken schetsen de kaders waarbinnen wordt gewerkt, geven vertrouwen, zijn betrokken op basis van actueel inzicht en kunnen adaptief (bij)sturen. Niet langer draait besturen om het opstellen van plannen, het monitoren van de uitvoering daarvan en het al naar gelang belonen of straffen. Nee, Agile vraagt van bestuurders eigenaarschap van doelen, het aan anderen geven van ruimte, en daadwerkelijke betrokkenheid.