Transitie en transformatie

Gaat u (opnieuw) uitbesteden of verandert u van sourcing leverancier? Een goed geleide transitie entransformatie) is de manier om uw gestelde doelen te behalen en zo meerwaarde te scheppen voor uw organisatie door de inzet van IT. Tegelijkertijd beseffen wij dat transitie en transformatie voor u een spannende onderneming is die gepaard gaat met onzekerheid en risico’s. Wij helpen u graag door deze uitdagende fase heen

VKA zorgt voor een adequate uitvoering van dit transitie en transformatie traject. Het is onze passie om een praktische vertaling te maken van de contractuele afspraken naar een concreet, haalbaar en realistisch resultaat. VKA zorgt er voor  dat beoogde voordelen ook daadwerkelijk worden behaald. Daarbij geloven wij dat samenwerking en betrokkenheid van alle betrokken partijen de sleutels zijn tot een succesvolle transitie en transformatie!

Door onze executiekracht nemen wij samen met u de regie op de uitvoering en zorgen wij voor verbinding tussen de betrokken partijen. Onze kennis en expertise geeft ons inzicht in de motieven en gezichtspunten van alle stakeholders, zowel bij de klant als de leveranciers. We zijn in staat deze bij elkaar te brengen in een succesvolle samenwerking. Ons uitgangspunt is om de transitie en transformatie zo kort als mogelijk te laten duren en zo snel als  mogelijk de doelsituatie te bereiken. Wij doen dit met een realistische planning en met transparante communicatie. We gaan daarbij praktisch om met uitdagingen die we binnen het traject tegenkomen.

Wij zorgen voor een duidelijke rolverdeling en spreken partijen daar ook op aan. We zijn verbinder, communicator en organisator en we houden het overzicht over het hele project. Indien noodzakelijk schakelen we op in breedte en diepgang door het inzetten van aanvullende expertise. We hebben daarbij een hands-on mentaliteit. en doen dit met visie en overtuiging waardoor wij zorgen voor enthousiasme en trots bij de betrokken medewerkers. Op deze manier bereiken we gezamenlijk vanuit een win-win gedachte de eindstreep.

Wij zorgen voor een op tijd en binnen budget afgerond transitie en transformatieproject met een focus op kwaliteit en klanttevredenheid. Dit levert de volgende concrete deliverables op.

  • Een geïmplementeerde nieuwe ICT-dienstverlening
  • Geactualiseerde Service Level Agreement voor de klanten van uw IT-organisatie
  • Een ingerichte regieorganisatie
  • Een werkende governance tussen de klantorganisatie en de gekozen leverancier(s) inclusief stuur-rapportages
  • Een professioneel serviceportal voor het doorvoeren van continue verbeteringen

We sluiten deze fase af met het gezamenlijk vieren van dit succes. Dit zorgt voor een goed startpunt van de relatie en van de verdere samenwerking tussen u en uw leverancier.

Bent u benieuwd wat VKA voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Benno Peperkamp of Robert Buitendijk.