Strategische doelstellingen realiseren door succesvolle Projecten en Programma’s

Organisaties dienen continu in beweging te blijven om zich aan te kunnen passen aan veranderende omgeving. Als VKA programma- en projectmanagers verzorgen wij de bouwstenen waarmee onze opdrachtgevers een veiligere, gezonde, effectievere en sociale samenleving bouwen. Onze missie is opdrachtgevers hun strategische doelstellingen laten behalen door strategische projecten succesvol te realiseren.

De mensen in de organisatie realiseren uiteindelijk zelf de beoogde verandering.

In onze visie zijn het de mensen zelf die de verandering in een organisatie realiseren. Onze aandacht richt zich in programma’s of projecten dan ook vooral op samenwerking en communicatie (zie ook Strategische communicatie).

Plannen van aanpak en planningen zorgen daarbij voor de structuur; intuïtie, inlevingsvermogen en overtuigingskracht voor het succes.

Door dit alles te combineren zijn onze programmamanagers de stuwende kracht achter grootschalige veranderingen in uw organisatie. De baten verliezen zij daarbij echter nooit uit het oog. Als onafhankelijk bureau zijn we namelijk in de positie ook wel eens bot te zijn als de situatie hier om vraagt. Wij schromen niet om zaken pragmatisch aan te pakken en problemen en risico’s direct bespreekbaar te maken. Want transparantie, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid vinden wij van groot belang, zowel voor het welslagen van een verandering als het functioneren van een organisatie.