Sourcingstrategie

Wij geloven dat een passende sourcingstrategie het vertrekpunt is van een succesvolle inzet van ICT  in uw organisatie. Dat betekent: ICT die maximaal bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie. VKA maakt daarin het verschil door het combineren  van kennis van de klant en diepgaande kennis van de markt en van ICT.

De sourcingstrategie geeft een compleet en objectief beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden van diverse sourcingvormen voor de verschillende ICT-onderdelen van uw organisatie. Onderdeel van de sourcingstrategie is een overzicht van de best passende sourcingvormen, waarmee ICT maximaal bijdraagt aan uw organisatiedoelstellingen. Met een concreet vormgegeven sourcingstrategie bent u in staat bent om vervolgacties te initiëren. Hierdoor kunt u  uw strategie omzetten in concrete acties en realisatie van de adviezen. Hieronder vallen onder meer het verwervingstraject of het versterken van de regieorganisatie.

De sourcingstrategie geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Welke bijdrage aan de organisatiestrategie dient de ICT-dienstverlening te leveren?
  • Wat is de exacte scope van de ICT-dienstverlening? Wat hoort hier wel in en wat zeker niet?
  • Zijn we in staat om de objecten uit de architectuur te vertalen in ‘sourceable units’?
  • Zijn de ‘sourceable units’ ontvlechtbaar uit de huidige organisatie?
  • Welke sourcingvormen zijn relevant? Hoofdvormen zijn hier: zelf doen, uitbesteden, samen doen (shared service);
  • Wat zijn criteria op basis waarvan een keuze voor een sourcingvorm wordt gemaakt (gerelateerd aan de doelstellingen)?
  • Wat is de optimale sourcingvorm voor de verschillende domeinen in het ICT-landschap?
  • Is het verstandig om te gaan werken met één leverancier of willen we per domein de beste leverancier contracteren?
  • Wie gaat de service integratie verzorgen?

Een sourcingstrategie gaat niet alleen over ICT. Bij sourcing zijn er meer aspecten die invloed hebben op de succesvolle inzet van ICT in de organisatie. Wij houden daarom bij het opstellen van een sourcingstrategie ook rekening met cultuur en organisatiedynamiek, financiële consequenties, compliancy-verplichtingen, gevolgen op HRM-vlak, juridische kaders, informatiebeveiliging en privacyaspecten.

Er bestaan diverse frameworks en best practices voor sourcingtrajecten. VKA heeft uitgebreide kennis van deze methodieken en past deze kennis op maat gesneden toe voor uw organisatie. Iedere organisatie en iedere situatie is tenslotte uniek en past niet zonder meer in een standaard aanpak. Daarmee is het opstellen van een sourcingstrategie maatwerk voor de organisatie, gebaseerd op in de markt gebruikelijke en bewezen frameworks en best practices. Uw organisatie is daardoor beter uitgerust om succesvol ICT in te zetten om zodoende uw business doelstellingen te bereiken.

Benieuwd wat VKA voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Pim Schouten of Julien Brown.