Smart city

Stedelijke vraagstukken, zoals op het gebied van mobiliteit of veiligheid, lenen zich steeds meer voor datagedreven oplossingen. De inzet van innovatieve technologie zoals blockchain, IoT en big data toepassingen maken het mogelijk om vraagstukken binnen gemeenten cross-sectoraal aan te pakken. Door samen met burgers en bedrijfsleven door een databril naar de vraagstukken te kijken kunnen gemeente toegroeien naar een smart city. Hierdoor worden leefbaarheid en duurzaamheid vergroot en de economie gestimuleerd.

Ondanks dat er al geruime tijd veel aandacht is voor smart cities lijkt de realisatie hiervan achter te blijven en blijken pilots niet schaalbaar te zijn. Een digitale visie en strategie gemeentebreed en bijbehorende governance zijn hierbij noodzakelijk. Vervolgens is goede besturing van dergelijke trajecten binnen deze strategie essentieel voor het slagen daarvan, net zoals een visie op de vraag hóe gemeenten daadwerkelijk kunnen gaan werken met data.

VKA helpt gemeenten bij deze vraagstukken door te adviseren en te realiseren. Wij weten hoe gemeenten in elkaar zitten, en begrijpen de impact die smart city met zich mee kan brengen. Samen met onze opdrachtgevers stellen wij ons tot doel om technologie voor de burgers van de gemeente te laten werken en om betere, en slimmere, gemeenten te maken.

Meer weten over smart cities? Neem dan vrijblijvend contact op met Anne van Esch of Christian Verhagen, zij vertellen u er graag meer over.