Regie en Governance

VKA kan u helpen met het beoordelen, inrichten en op tijdelijke basis uitvoeren van uw regie op ICT.

Dit doen wij vanuit de overtuiging dat  dat goede besturing van vraag en aanbod noodzakelijk is om de potentie van ICT ten dienste te stellen van uw organisatiedoelen. Daarbij stellen heldere structuren en processen medewerkers, afdelingen en leveranciers in staat verantwoordelijkheid te dragen en een herkenbare organisatiebijdrage te leveren. VKA helpt bij deze inrichting en regievoering passend bij uw cultuur en de dynamiek in en rond uw organisatie.

VKA kent de standaarden en regiemodellen én uw context. Wij verwerken deze kennis in een bij u passende aanpak en organisatieontwerp. Passend omdat deze aansluit op uw cultuur en dynamiek en omdat het bijdraagt aan uw organisatiedoelstellingen.

Wij zorgen hierbij voor focus op de belangrijke thema’s van uw regieorganisatie: op basis van een visie op de toekomst de juiste elementen inzetten die op korte termijn tot zichtbare verbetering leiden.  Dit brengt focus in de uitvoering en levert uw organisatie snelle resultaten.

Onze aanpak maakt het mogelijk mee te bewegen met de kortcyclische dynamiek die een wendbare organisatie vraagt. Wij begrijpen de belangen en vertalen deze naar een gedragen governance. Als de ervaring van VKA wordt ingezet, werkt uw organisatie aan haalbare trajecten die tot resultaat komen.

Wij onderscheiden ons door te kijken naar het geheel aan IT diensten en leveranciers en de besturing richten op de samenhang van de onderdelen. Ons uitgangspunt is dat U integrale dienstverlening levert aan uw organisatie,  uw klant wordt voorzien in haar behoefte en professionele dienstverlening ervaart waarbij zij niet wordt geconfronteerd met  de variatie in diensten, contracten en leveranciers. De regie is hiermee volledig gericht op de bijdrage voor uw  organisatiedoelstellingen en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Een goed geregisseerd samenspel tussen vraag en aanbod waarborgt dat de levering bestuurt wordt met oog op de vraag en voorkomt dat externe leveranciers positieve rapportages leveren waarbij de gebruikers ontevreden zijn.

VKA kan uw bestaande regieorganisatie en governancestructuur beoordelen op de mate waarin deze de organisatiedoelstellingen ondersteunen. VKA levert hierbij pragmatisch advies op maat of en hoe deze resultaten kunnen worden verbeterd. Daarnaast kan VKA de inrichting of verbetering van de regie organisatie begeleiden.Wij kunnen uw medewerkers coachen bij het invullen van de regierol of kunnen deze tijdelijk invullen. Vanuit onze expertise en ervaring kunnen wij regieproducten zoals SLA’s, rapportages, contracten, en procesbeschrijvingen effectief reviewen, opstellen en implementeren.

Onze experts op het gebied van regie en governance Anne van Esch en Arco Janse vertellen u graag meer. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met hen op.